Hoop en perspectief

Situaties kunnen complex zijn, maar er is hoop. Dat is wat we bij MissionPuppy geloven, en vanuit die visie is het werk gestart. De hoofdlocatie van MissionPuppy is gevestigd in de provincie Zeeland, sinds 2018 op het prachtige Walcheren, op een steenworp afstand van de zee. Wapenspreuk van Zeeland is het bekende ‘Luctor et Emergo’ – “ik worstel en kom boven”. In tegenstelling tot sommige andere deskundigen geloven we bij MissionPuppy dat echte, totale genezing van een eetstoornis mogelijk is. Daar streven we met elkaar naar.

In het geval van comorbiditeit als een autismespectrumstoornis liggen zaken soms wat complexer. Toch hebben we bij MissionPuppy een sterk vooruitstrevend karakter. We streven ernaar onze doorgaans nog zeer jonge cliënten op zo’n wijze te begeleiden dat zij zich zo goed mogelijk kunnen redden in deze wereld. Zij zijn nog jong, hebben nog een heel leven voor zich. We willen hen helpen de eigen kwaliteiten, eigen kracht te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen tot jongvolwassen mensen die op eigen wijze en naar eigen voldoening kunnen meedraaien in onze maatschappij.

Participatie

“In de huidige maatschappij is het belangrijk dat iedereen meedoet en participeert. De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiestaat, waarin iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving”.

Koning Willem Alexander, troonrede 2013.

Veel zorginstanties namen een stukje van de troonrede 2013 op in hun informatiemateriaal, en niet voor niets. ‘Participatie’ is in onze tegenwoordige maatschappij een heel belangrijk begrip. De verzorgingsstaat die we hadden is niet meer. We worden allemaal geacht mee te doen en een steentje bij te dragen. Zelfredzaamheid is daarbij een sleutelbegrip. Een hulphond (tegenwoordig ook wel ‘assistentiehond’ of ‘servicehond’ genoemd) vergroot de zelfredzaamheid van de cliënt (Schulink, 2017). Voor veel van onze jongeren betekent dit dat zij bijvoorbeeld toch in staat zijn naar school te gaan, een opleiding te volgen, en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Iets wat zonder de hond in veel gevallen niet zou zijn gelukt. Zo hebben we in het verleden al meerdere jonge cliënten gehad bij wie de hond met succes mee naar school, of zelfs mee naar de universiteit ging.

Onze visie

MissionPuppy is opgezet vanuit een humane, christelijke visie. In de praktijk betekent dit dat niet jouw probleem, maar jouw hulpvraag centraal staat. Sinds 2012 (het startjaar van MissionPuppy) hebben wij in onze communicatie, maar vooral in onze werkwijze duidelijk gemaakt dat wij geloven in mogelijkheden en perspectief voor onze cliënten. Dit was oorspronkelijk de belangrijkste reden voor het opzetten van MissionPuppy; wij geloven dat er hoop is. Nog te vaak heerst de gedachte dat echte genezing van een eetstoornis, of volledig herstel na een ernstig, soms levensveranderend trauma niet mogelijk is. Wij weerspreken dat. Wij geloven in de mogelijkheid van echte, volledige, duurzame genezing en herstel. Sterker nog, wij geloven dat het mogelijk is dat de dingen die jij hebt meegemaakt je uiteindelijk sterker, krachtiger en weerbaarder kunnen maken. Wij willen jou klaarstomen voor een leven waarin jij tot je bestemming kunt komen. Op een wijze en tempo dat jou past. Daarnaast willen we je coachend begeleiden in het vinden van jouw weg in het leven. (Afbeelding: Lifeprints)

To cause a change

MissionPuppy biedt sinds 2012 een aanvullend aanbod op de reguliere hulpverlening. Wij doen dat op diverse wijzen, waaronder in de vorm van coaching, e-coaching en counseling, ouder/kindgesprekken, partnergesprekken, het aanbieden van activerende en motiverende activiteiten, het opzetten en begeleiden van werk- en zelfhulpgroepen, preventiewerk (bv. het geven van gastlessen op scholen), maatjeswerk, Canistherapy of AAI / AAA/ AAT (therapievormen gegeven door een ervaren counselor, waarbij honden een actieve, ondersteunende rol hebben), onderzoek, kennisverbreding (bv. door het geven van lectures), en tot slot de opleiding van een nieuw soort hulphond, waar MissionPuppy sinds 2012 een unieke, onderscheidende positie heeft ingenomen omdat hulphonden voor jongeren met eetstoornissen voor die tijd nog volledig onbekend waren. Inmiddels weten we hoe succesvol dit concept is, en sinds 2013 / 2014 richten wij ons niet meer alleen op eetstoornissen, maar ook op aanverwante problemen of meespelende, versterkende of instandhoudende factoren, waarbij ook ons hulpaanbod verder is uitgebreid.

MissionPuppy is het meest bekend geworden vanwege de opleiding van hulphonden voor jongeren met zeer ernstige vormen van anorexia, waarbij deze jongeren nu toch bleken te kunnen genezen, ook wanneer zij door hun artsen al opgegeven waren. Toch is het goed je te realiseren dat een hulphond jouw problemen niet voor je op zal lossen, wel kan de hond een substantiële bijdrage leveren aan het verhogen van je zelfredzaamheid en je kwaliteit van leven. Onafhankelijk onderzoek uit 2017 wees uit dat de ‘MissionPuppy methode’ (ontwikkeld en gepubliceerd door Anjana Gort sinds 2010) herstelbevorderend werkt en de zelfredzaamheid vergroot.

Onze founder