Welkom

MissionPuppy Nederland anno 2020 is een ervaren, specialistische en unieke jeugdhulporganisatie en kenniscentrum eetstoornissen, wij maken gebruik van hulphonden en therapiehonden en leiden deze zelf op.

MissionPuppy is het levenswerk van Anjana Gort (ervaringsdeskundig counselor, psychologe i.o.). Zij is wereldwijd de eerste die zich toelegde op het inzetten van hulphonden voor kinderen en jeugdigen met ernstige eetproblematiek (zie ook Wikipedia).

MissionPuppy biedt, of is actief in o.m. de volgende activiteiten:

MissionPuppy is opgericht vanuit eigen ervaring. Honden maken vanaf het begin op unieke wijze deel uit van ons hulpaanbod. Onze methodiek (Gort, 2010) is sinds 2017 bewezen succesvol (onafhankelijk onderzoek Hogeschool Utrecht).

Omdat niet één situatie hetzelfde is, hebben wij geen standaard werkwijze. Wij geloven in maatwerk.

Ik vind het fijn dat MissionPuppy al zo’n goede naam heeft opgebouwd. Mijn behandelaar kende MissionPuppy al en schreef direct een aanbevelingsbrief. Zij staat er helemaal achter. Dat gaf me een goed gevoel.

Meike (gefingeerd), 2020, 19 jaar

Bij MissionPuppy weet je dat je kwaliteit krijgt. Ik heb onderzoek gedaan naar wat ik zocht, en ik wilde kwaliteit. MissionPuppy heeft een hele goede naam, zij hebben eigen connecties en afspraken met bijvoorbeeld vliegmaatschappijen, en de lijntjes zijn kort. Bovendien voelde ik mij bij MissionPuppy direct begrepen en heel welkom.

Bo, 2020, 18 jaar

Je kunt merken dat er heel veel ervaring is. De honden moeten aan best wel wat eisen voldoen, maar daar krijg je wel wat voor terug. Juist door die hoge eisen heeft MissionPuppy zo’n goede naam. Tegelijkertijd is hondenwelzijn bij MissionPuppy ook heel belangrijk. Alles is in balans, dat vind ik fijn.

Gina (gefingeerd), 2020, 16 jaar

Nieuws I

  • Het Covid-19 virus raakt ons allemaal. MissionPuppy hanteert vanaf 15 maart een ander beleid om onze kwetsbare jongeren zo goed mogelijk te beschermen. Zo worden niet-urgente intakes voorlopig uitgesteld, en trainingen kunnen worden omgezet naar videotrainingen. Klik hier voor meer informatie.

Nieuws II

  • Per 18 maart hebben wij ons beleid ten aanzien van het Covid-19 virus nog verder aangepast. Voorlopig richten wij ons op onze huidige groep jongeren, voor wie nu vrijwel alle (reguliere) zorg wegvalt. Voor meer informatie klik hier.

Feiten en cijfers

  • MissionPuppy heeft sinds 2012 vele kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen mogen helpen in het proces de grip op hun leven terug te krijgen;
  • Al onze cliënten zien naar eigen zeggen verbetering in hun situatie. Ook ouders en behandelaren claimen deze verbetering te zien;
  • Van de jongeren met bij aanvang langdurige, ernstige ‘uitbehandelde’ anorexia is 85% volledig hersteld na een periode van vijf tot acht jaar sinds de start bij MissionPuppy;
  • Van de groep jongeren met ernstige anorexia die het programma volledig heeft afgemaakt is 100% volledig en duurzaam hersteld na een periode van vijf tot acht jaar sinds de start bij MissionPuppy;
  • Zo’n 80 – 85% van al onze cliënten was naar eigen zeggen binnen de reguliere zorg al als ‘uitbehandeld’ verklaard. Voor alle cliënten gold dat zij niet meer vooruit kwamen binnen de reguliere zorg alleen;
  • Bij veel van onze cliënten is sprake van comorbiditeit;
  • Steeds meer behandelaren verwijzen jongeren door voor een hulphond.

Bron: eigen cijfers gedurende acht jaar MissionPuppy, 2012 – 2020. 

Tarievenplan

De tarieven zijn per 1 januari 2020 gewijzigd. In je intakepapieren vind je een indicatie van ons tarievenplan.

Steun ons werk

Er zijn vele manieren om ons werk te steunen. Financieel, met een grote of een kleinere gift, of op andere wijze.

Steun MissionPuppy