Welkom

MissionPuppy Nederland anno 2020 is een ervaren, specialistische en unieke jeugdhulporganisatie en kenniscentrum eetstoornissen.

MissionPuppy is opgericht vanuit eigen ervaring. Honden maken vanaf het begin op unieke wijze deel uit van ons hulpaanbod. Onze methodiek (Gort, 2010) is sinds 2017 bewezen succesvol (onafhankelijk onderzoek Hogeschool Utrecht). Wij bieden alles onder één dak.

>> Let op: Er draait op dit moment een verouderde versie van onze website. Excuses voor het ongemak. Onze social media kanalen (Facebook, Instagram) zijn wel up to date. <<

MissionPuppy biedt, of is actief in o.m. de volgende activiteiten:

 • Sinds 2010 publiceerde de toen 21 jarige Gort de ‘Luca methode’, later bekend als de ‘MissionPuppy methode’; MissionPuppy is het levenswerk van Anjana Gort;

 • Sinds 2012 biedt MissionPuppy op diverse wijzen hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een ernstige en complexe eetstoornis (in het bijzonder anorexia nervosa) in Nederland en België. In datzelfde jaar werd MissioPuppy opgenomen in het ‘zorgsuccesprogramma’ van zorgverzekeraar IZZ;

 • Sinds 2014 is ons werkterrein officieel verder uitgebreid en nemen wij ook hulpvragen van kinderen en jongeren met autisme, hechtingsproblemen en/of traumagerelateerde problematiek aan, in het bijzonder wanneer sprake is van comorbiditeit met eetstoornissen;

 • Sinds 2017 is onze methode bewezen succesvol gebleken (onafhankelijk onderzoek H.U.), en mogen wij onszelf ‘specialist’ noemen op dit gebied;

 • Sinds 2018 werken wij internationaal, ook werken wij sinds dat jaar samen met de van origine Canadese Peggy Claude-Pierre, ervaringsprofessional en behandelaar eetstoornissen sinds meer dan 30 jaar;

 • Sinds 2019 neemt de realisatie van ons ‘MissionPuppy huis’ concrete vormen aan. Sinds dit jaar hebben wij ook een vermelding op Wikipedia. Zorgverzekeraars kondigen dit najaar een voorzichtige toezegging aan voor vergoeding per 2021;

 • Sinds 2020 is meer bekend over de langetermijneffecten van de ‘MissionPuppy methode‘. Wij hebben deze eigen cijfers gepubliceerd op onze website.

Honden hebben een bijzondere en belangrijke taak binnen ons werk. Omdat niet één situatie hetzelfde is, hebben wij geen standaard werkwijze. Wij geloven in maatwerk.

Benieuwd wat onze ambassadeurs zeggen? Lees hier verder.

Nieuws I

 • Per 18 maart hebben wij ons beleid ten aanzien van het Covid-19 virus nog verder aangepast. Voorlopig richten wij ons op onze huidige groep jongeren, voor wie nu vrijwel alle (reguliere) zorg wegvalt.
 • Voor nieuwe jongeren geldt: je bent welkom met vragen op de mail of per telefoon, plaatsing op de wachtlijst is ook mogelijk. Intakes zetten we voort zodra dit weer kan. Voor meer informatie klik hier.

Nieuws II

 • Het Covid-19 virus raakt ons allemaal. MissionPuppy hanteert vanaf 15 maart een ander beleid om onze kwetsbare jongeren zo goed mogelijk te beschermen. Zo worden niet-urgente intakes voorlopig uitgesteld, en trainingen kunnen worden omgezet naar videotrainingen. Klik hier voor meer informatie.

Nieuws III

 • Op 14 maart 2020 vieren wij met elkaar 8 jaar MissionPuppy. Het is tevens de elfde verjaardag van Luca, de hond met wie het allemaal begon en de hond die een zeer grote bijdrage heeft geleverd aan het werk van MissionPuppy, en nog steeds. Luca’s eerste kleinkinderen binnen MissionPuppy zijn op dit moment 3 weken jong, Luca wordt bovendien nog steeds ingezet tijdens trainingen.
 • Let op: vanwege het Covid-19 virus en de verantwoordelijkheid die wij voelen naar onze deels medisch-kwetsbare doelgroep hebben we onze activiteiten tot nader order opgeschort.

Feiten en cijfers

 • MissionPuppy heeft sinds 2012 vele kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen mogen helpen in het proces de grip op hun leven terug te krijgen. Al deze individuen zien naar eigen zeggen verbetering in hun situatie. Ook ouders en behandelaren claimen deze verbetering te zien.
 • Van de jongeren met anorexia is 85% volledig hersteld na een periode van vijf tot acht jaar sinds de start bij MissionPuppy.
 • Van de jongeren met anorexia die het programma volledig hebben afgemaakt is 100% volledig en duurzaam hersteld na een periode van vijf tot acht jaar sinds de start bij MissionPuppy.
 • Zo’n 80 – 85% van deze laatste groep jongeren was naar eigen zeggen binnen de reguliere zorg al als ‘uitbehandeld’ verklaard.
 • Steeds meer behandelaren verwijzen jongeren door voor een hulphond.

Bron: eigen cijfers gedurende acht jaar MissionPuppy, 2012 – 2020. 

Tarievenplan

De tarieven zijn per 1 januari 2020 gewijzigd. In je intakepapieren vind je een indicatie van ons tarievenplan.

Steun ons werk

Er zijn vele manieren om ons werk te steunen. Financieel, met een grote of een kleinere gift, of op andere wijze.

Steun MissionPuppy