Ons privacybeleid

Je wilt grip hebben op de online sporen die je nalaat en weten wat er gebeurt met je gegevens. Logisch. Daarom hebben wij onderstaande privacyverklaring opgesteld.
Als je onze website bezoekt, contact met ons opneemt, ontvangen wij mogelijk persoonsgegegevens van jou. Het zijn wellicht niet veel gegevens, maar ze worden wel verwerkt. In deze verklaring lees je waarom wij dat doen, hoe wij deze verwerken en wat je rechten zijn.

Wie zijn wij

Stichting MissionPuppy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 54901928, bereikbaar via de website missionpuppy.nl.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

Zodra je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen, te bellen of ons inschakeld voor advies of een traject, krijgen wij te maken met de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Overige persoonsgegevens die je zelf geeft in correspondentie of aan de telefoon

Als je onze website bezoekt, verzamelen we ook enkele gegevens die niet persoonlijk zijn:

  • Welke browser je gebruikt (Chrome, Firefox, Edge, etc)

  • Op welk besturingssysteem je onze website bezoekt (Windows, Mac, Linux, *BSD, etc)

  • Welke internetprovider je gebruikt om onze website te bezoeken

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Er zijn twee redenen waarom wij deze gegevens verzamelen:

  • Om contact met je te kunnen onderhouden, nadat je om informatie gevraagd hebt.

  • Om te zien welke pagina’s bezocht worden en zo onze website te kunnen verbeteren.

Wat doen we vooral NIET met je gegevens?

We verkopen je gegevens nooit en we geven ze nooit door aan andere, derde partijen. Ook gebruiken wij ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerking. Dat wil zeggen: we gebruiken geen computerprogramma’s of -systemen waar geen mens aan te pas komt.

Met welke partijen deel je jouw gegevens?

In de regel zijn wij de enige partij die toegang heeft tot jouw gegevens of een deel daarvan. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor ons noodzakelijk is om onze taken en bedrijfsvoering goed te kunnen uitvoeren zoals de Belastingdienst en onze accountant.

Aanvullende gegevens

Wij gaan uiterst bewust en zorgvuldig om met jouw gegevens. Hier hebben wij de processen – zowel technisch als organisatorisch, op ingericht, wij passen best practices toe. Het slotje in de adresbalk, bijvoorbeeld, een indicatie dat de verbinding tussen jouw computer en onze server versleuteld is. Verder maken wij gebruik van firewalling, anti-malware en anti-inbraak systemen, voeren minimaal wekelijks updates door, etcetera.

Mocht je een vraag hebben over de omgang met jouw gegevens, of een klacht willen indienen, dan kun je jezelf wenden tot Anjana Gort, via e-mail bereikbaar op anjana@missionpuppy.nl.