Geschiedenis

MissionPuppy kent een boeiende en bloeiende geschiedenis. Toch ging ons succes zeker niet vanzelf. Land moest ontgonnen worden en we hebben hard moeten vechten voor erkenning van iets dat nog niet bestond.

Al in 2010 gingen de voorbereidingen voor MissionPuppy van start middels het publiceren van de ‘Luca methode’. Onze geschiedenis in een notendop:

2009 – hulphond voor anorexia

Na een bijzonder voorval in een supermarkt begin 2009 werd het idee van een hulphond als ondersteuning en misschien wel medicijn voor de behandeling van ernstige anorexia geboren. Dit was een nieuwe vinding, geboren uit eigen ervaring. Anjana Gort, toen 20 jaar, struggelde al haar hele leven met eten en met haar gewicht. Op 7 jarige leeftijd was er een eerste episode van anorexia.

2010 – publiceren methodiek

Vanaf het moment dat puppy Luca in haar leven kwam, hield de jonge Anjana een dagboek bij over haar pup. Over zijn streken en belevenissen, over wat hij leerde, hoe hij op bepaalde situaties reageerde. En vooral ook over hoe hij haar hielp. Anjana deed in die tijd een studie psychologie. Zo ontwikkelde zij een methode rondom haar vinding. Deze methode publiceerde zij in het vroege voorjaar van 2010 voor het eerst onder de naam ‘De Luca methode’. Zij was toen 21 jaar.

De studie psychologie werd gecombineerd met opleidingen in de kynologie. Zo gaf Anjana les op verschillende hondenscholen, en liep zij stage bij Bulters Mekke Assistance Dogs, waar zij werd begeleid door Joop Mekke. Anjana interesseerde zich in het bijzonder voor de ethologie van de hond.

In dezelfde periode deed Anjana ook een opleiding ‘professioneel werken vanuit eigen ervaring’. Daarnaast leidde zij vanaf  het voorjaar van 2010 haar eerste online groep voor jonge meiden met anorexia.

2011 – spreken op internationaal congres

In 2011 waren de voorbereidingen voor het opzetten van Stichting MissionPuppy Nederland in volle gang. Een en ander begon met een marktonderzoek begin 2011. Later dat jaar, in de zomer van 2011, sprak Anjana op het Engelstalige internationale congres van brancheorganisaties ADEu en ADI (Assistance Dogs Europe / International). Haar spreken kreeg zoveel belangstelling dat de zaal was volgeboekt en er op het inschrijfformulier tot aan de randen van het papier namen waren geschreven. Dat maakte indruk op de twintiger, die, gesteund in haar idee, de voorbereidingen voor haar eigen stichting verder voortzette.

2012 – MissionPuppy wordt een stichting

Op 14 maart, de geboortedag van Luca, werd MissionPuppy officieel een stichting. De stichting was, anders dan Anjana dacht, een direct succes in zowel Nederland als ook België. In verschillende interviews liet ze weten hoe zij in eerste instantie had gedacht haar studie psychologie eerst nog te kunnen afmaken alvorens de stichting echt zou gaan lopen. Dat liep geheel anders. In het najaar van datzelfde jaar, 2012, won Anjana een eerste award voor haar vinding. Deze award ging uit van de Nederlandse zorgverzekeraar IZZ, die Stichting MissionPuppy Nederland tevens opnam in haar ‘zorgsucces programma’.

Hetzelfde najaar vond ook een uitwisseling plaats met de van origine uit Canada afkomstige behandelaar en anorexiadeskundige Peggy Claude-Pierre, schrijfster van het boek ‘The secret language of eating disorders’. Peggy was zo onder de indruk van het concept van MissionPuppy, dat zij besloot in te gaan op Anjana’s vraag voor mentorschap. Peggy, al 30 jaar ervaren als behandelaar, zou mentor en vertrouwenspersoon worden van de jonge Anjana, die bij lastige casussen de hulp inriep van haar supervisor.

De vliegende start van de stichting werd verder voortgezet in de provincie Zeeland, waar meer ruimte zou zijn voor uitbreiding van activiteiten. Zo verhuisde de stichting van het Gelderse Hattem naar het Zeeuwse Goes, waar de werkzaamheden werden voortgezet vanuit een centraal maar landelijk gelegen dorp nabij het Veerse Meer en op kleine afstand van de stad Goes, waar veel trainingen plaatsvonden.

2013 – eerste behandelsamenwerking

In 2013 gebeurt iets heel bijzonders. Op dat moment is er nog geen officiële wetgeving voor hulphonden, die komt er pas in 2016. Dit betekent dat wij afhankelijk zijn van de samenwerking met andere partijen om onze cliënten met hulphond de beste zorg en toegankelijkheid te kunnen bieden. In 2013 bestaat MissionPuppy nog maar één jaar, en toch besluit een Zeeuwse kliniek / behandelcentrum voor eetstoornissen om de hulphonden van MissionPuppy toegang te geven binnen het behandelcentrum. Dit was echt uniek! Andere klinieken, waaronder een bekende kliniek in Leidschendam, (later Leiden), en in Zeist volgen.

De Zeeuwse kliniek gaat nog een stap verder en nodigt Anjana ook uit voor lezingen tijdens ouder- en familieavonden.

2014 – verdere uitbreiding

Al snel bleek dat er bij ernstige en langdurige anorexia vaak sprake was van comorbiditeit. We zagen in het bijzonder comorbiditeit met vormen van autisme en met traumagerelateerde problematiek zoals vroegkinderlijk trauma (vaak chronisch) en ptss. Al in 2013 werd gewerkt met cliënten met complexere zorgvragen, maar in 2014 werden het hulpaanbod en de activiteiten van de stichting officieel verder uitgebreid. MissionPuppy nam nu ook hulpvragen aan van cliënten met sommige vormen van autisme en ptss, in het bijzonder wanneer sprake was van comorbiditeit met een eetstoornis. MissionPuppy legde zich nu bovendien niet langer alleen toe op kinderen en jongeren met anorexia; met uitbreiding van het team konden nu ook cliënten met andere eetstoornissen zich aanmelden.

Anorexia bleef wel de grootste specialiteit van MissionPuppy en dat zou ook zo blijven.

In 2014 was er nog meer nieuws. De jonge en sprankelende Brenda van den Hoek, samen met haar Sheltie Sterre bekend als finalist van Holland’s Got Talent, werd ambassadeur van MissionPuppy.

2015 – hulphond Jayden

Puppy Jayden werd geboren in het najaar van 2015 als één van de nakomelingen van Luca. Jayden werd intern opgeleid en zou enkele jaren later het eerste internationale traject van MissionPuppy gaan worden.

MissionPuppy gaat dit jaar ook met therapiehonden werken.

MissionPuppy ontvangt een award voor duurzaam en bewust ondernemen.

2016 – Claude-Pierre wordt ambassadeur

MissionPuppy was een enorm succes. Cliënten gaven de stichting een beoordeling van 5 op 5 sterren. Peggy Claude-Pierre was enorm trots op haar mentorschap en zag dat de Nederlandse stichting grote resultaten boekte. In 2016 sprak zij voor het eerst openlijk over MissionPuppy en deed daarbij de uitspraak “Wat MissionPuppy doet is fenomenaal!” Claude-Pierre werd ambassadeur van MissionPuppy.

In hetzelfde jaar startten studenten van de Hogeschool Utrecht een onderzoek naar het succes van MissionPuppy.

2017 – bewezen succesvol, noodlot

De onderzoekers Janssen, de Jong en Knol publiceren in 2017 de resultaten van hun kwaliteitsonderzoek binnen MissionPuppy. Het onderzoek, een onafhankelijk onderzoek, heeft een jaar geduurd waarna de resultaten nu zijn gepubliceerd onder de naam ‘Samen Sterk op Weg naar Herstel’. De onderzoekers concluderen onder meer dat de hulphonden zoals opgeleid door Stichting MissionPuppy Nederland op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het herstelproces van cliënten. De bijdrage is op alle drie de gebieden van herstel duidelijk zichtbaar (fysieke gesteldheid, psychische gesteldheid en het vervullen van maatschappelijke rollen). De afhankelijkheid van cliënten ten aanzien van hun sociale netwerk (ouders, familie, vrienden) neemt af en de functionele interventies die de hulphond uitvoert zijn de oorzaak van een daling van het aantal crisismomenten onder cliënten. De onderzoekers concluderen bovendien dat MissionPuppy een unieke begeleidingswijze hanteert. Zo schrijven zij:

“De verschillen die MissionPuppy heeft met andere organisaties, kunnen een factor zijn in de hoge mate van bijdrage die geleverd wordt aan het herstelproces van hun cliënten. Zo staat MissionPuppy 24 uur paraat voor cliënten in tijden van crisis, wat een soort ‘vangnet’ is.”

Helaas treft MissionPuppy in 2017 een noodlot. Anjana is heel ziek. Al langdurig bestaan er klachten, onder meer hartklachten en immunologische problemen, maar in 2017 wordt de situatie zo nijpend dat de Raad van Toezicht van de stichting besluit om activiteiten voor op dat moment onbepaalde tijd op te schorten. Anjana is het gezicht van, en de motor en inspiratie achter MissionPuppy. MissionPuppy voortzetten zonder Anjana was voor de Raad van Toezicht om meerdere redenen geen optie.

2018 – internationalisering

Van het voorjaar van 2017 tot het voorjaar van 2018 legt Anjana zich specifiek en uitsluitend toe op haar fysieke gezondheid, die in 2017 tot een dieptepunt kwam. Gedurende deze periode van ‘sabbatical’ is zij gemiddeld twee keer per week in een universitair ziekenhuis in België te vinden, waar zij eindelijk meer antwoorden krijgt ten aanzien van haar gezondheid. De Raad van Toezicht van MissionPuppy besloot in 2017 de activiteiten van MissionPuppy tot nadere informatie over Anjana’s gezondheid op te schorten. In 2018 waren nog niet alle onderzoeken afgerond, maar er was nu voldoende informatie bekend. Zo was nu uit medisch en psychologisch onderzoek onomstotelijk duidelijk geworden dat Anjana’s problemen een fysieke oorzaak hadden. Er was gelukkig ook wel enige vorm van behandeling of ondersteuning mogelijk, wat perspectief gaf, ook voor de toekomst van de stichting.

In het voorjaar en de zomer van 2018 worden activiteiten van MissionPuppy voorzichtig weer opgestart. Zo wordt het werken met therapiehonden verder uitgebreid en is er een uitwisseling met Finland, waar Anjana namens MissionPuppy een lezing geeft. In oktober krijgt teefje Sarah met haar zeven jaar voor de laatste keer pups van Luca. Deze pups zullen t.z.t. ook weer worden ingezet binnen MissionPuppy.

Claude-Pierre en Gort besluiten met de doorstart van MissionPuppy nu te gaan samenwerken. In december 2018 brengt Anjana samen met Luca diens zoon Jayden naar Oostenrijk, waar Jayden, nu volledig gecertificeerd, de hulphond wordt van een zesjarig jongetje. Dit traject komt tot stand na een doorverwijzing van Claude-Pierre.

In hetzelfde jaar ontvangt de dan 29 jarige Anjana een nieuwe award vanwege haar inzet voor de maatschappij ondanks haar eigen ziekte. MissionPuppy ontvangt een award voor haar unieke karakter en kwaliteit gemeten in presentatie, plan van aanpak, samenwerking en internationalisering.

2019 – verdere groei en erkenning

In 2019 volgen allerlei ontwikkelingen zich in rap tempo op. Er zijn diverse interviews, nieuwe aanmeldingen stromen binnen, er komt een vermelding op Wikipedia, de realisatie van ons MissionPuppy huis neemt concrete vormen aan en zorgverzekeraars kondigen een voorzichtige toezegging aan voor vergoeding van trajecten per 2021.

Mooi zijn de vele verwijzingen en ook samenwerkingen met behandelaren (huisartsen, kinderartsen, diëtisten, psychologen, ..) in de reguliere zorg.

Luca is met zijn tien jaar finalist van ‘De Mooiste Hond van Nederland’ verkiezing. Reden is zijn veelzijdigheid en zijn bijzondere rol in de maatschappij.

Er wordt gewerkt aan een kwaliteitskeurmerk.

2020 – cijfers en meer

Sinds dit jaar is meer bekend over de langetermijneffecten van de MissionPuppy methode. Deze cijfers (eigen cijfers) worden dit jaar voor het eerst gepubliceerd. In het voorjaar van 2020 wordt gewerkt vanuit zes hoofdlocaties door heel Nederland. Er is een ervaren, multidisciplinair en deskundig team, daarnaast werken alle coaches in meer of mindere mate vanuit eigen ervaring. Het team zal de komende periode opnieuw verder worden uitgebreid.

Er zijn vele ontwikkelingen ten aanzien van ons MissionPuppy huis maar ook ten aanzien van vergoedingen. Tien jaar na het eerste publiceren van ‘de Luca methode’, later de MissionPuppy methode, is er nu eindelijk echt erkenning. Een vader doet de mooie uitspraak:

“Het is net als met rode wijn. Goede dingen hebben vaak tijd nodig.”

Lees verder over onze missie:

Onze missie

“Ik ben altijd een beetje verdrietig als Anjana weer naar huis gaat. Ik vind de trainingen heel leuk. Jayden is altijd heel blij!”
(Finley, 6 jaar, 2019.)

“Ik begon in 2013 bij MissionPuppy, en heb mij nu opgewerkt tot mentor. Ik ben heel trots dat ik bij deze mooie organisatie mag horen!”
(Melissa, 26 jaar, 2019.)

“Ziva is het mooiste dat ik voor mijzelf ooit had kunnen dromen!”
(Bo, 18 jaar, 2020.)