De afgelopen jaren (2011, het voorbereidingsjaar en 2012, ons startjaar en alle jaren daarna) zijn er veel publicaties over onze organisatie geweest in de media. Daarnaast heeft MissionPuppy zelf ook publicaties gedaan.

Al deze publicaties samen, geven jou, geven u een goede impressie van het karakter van onze organisatie, en van onze werkzaamheden en praktijkresultaten.

Publicaties van MissionPuppy
Publicaties over MissionPuppy