Onze FAQ – veelgestelde vragen (en het antwoord daarop)

Onze oude FAQ was opgesteld in 2012 en daarna eigenlijk niet meer, of nauwelijks nog bijgesteld. We hebben de basis van 2012 gebruikt en verder aangevuld. Hieronder vindt u onze revisie 2019. 

MissionPuppy – algemeen:

MissionPuppy Nederland, kortweg ‘MissionPuppy’, is opgezet uit eigen ervaring. Doel was het bieden van een aanvulling op de reguliere zorg voor jongeren met een ernstige, langdurige en complexe eetstoornis waarbij de reguliere zorg herhaaldelijk onvoldoende is gebleken, met als gevolg dat er voor deze jongeren een hoog risico ontstaat. De oprichtster van MissionPuppy, Anjana Gort, was ooit zelf zo’n jongere. Zij leed al sinds haar kindertijd aan anorexia en kwam hier maar niet vanaf. Anjana creeërde een methode voor zichzelf om van anorexia af te komen, en toen dit lukte, wilde zij dit ook voor andere jongeren mogelijk maken. Zo is MissionPuppy ontstaan, van waaruit de ‘MissionPuppy methode’ voortkwam.

Wij zijn vooral bekend geworden vanwege onze ‘hulphonden voor anorexia’, zoals de krantenkoppen schreven. Later zijn ook jongeren met (C)PTSS, ASS en varianten hierop (angst / dwang, sensory processing disorders, ..) tot de doelgroep van MissionPuppy zijn behoren. Wij werken met jongeren van ongeveer 8 tot 25 jaar* en zijn een stichting sinds 2012. Inmiddels heeft MissionPuppy behalve hulphonden ook therapiehonden, bieden wij AAI, AAA en AAT, hebben wij werk- en zelfhulpgroepen, werkervarings- en stageplaatsen en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn wij actief in onderzoek en kennisoverdracht.

(*MissionPuppy is niet bang buiten de vakjes te denken. Zo is ons jongste cliëntje pas 6 jaar, terwijl ook iets oudere jongeren nog bij ons terecht kunnen. Spreekt MissionPuppy je aan, denk je dat wij zijn wat jij zoekt, dan kun je altijd een aanvraag doen. Samen kijken we dan wat het beste bij jou past.)

Wij hebben hulphonden (assistentiehonden) en therapiehonden en wij bieden AAI, AAA en AAT. Daarnaast hebben wij werk- en zelfhulpgroepen, werkervarings- en stageplaatsen en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn wij actief in onderzoek en kennisoverdracht. Zo starten wij in 2019 een pilot-opleiding speciaal voor mensen die vanuit eigen ervaring* voor MissionPuppy of als zelfstandige aan de slag willen.

(*De opleiding is in het bijzonder heel interessant voor mensen die in het verleden een eetstoornis hadden of een ernstig trauma doormaakten en PTSS ontwikkelden. Het is wel belangrijk dat je inmiddels al lange tijd stabiel bent; de opleiding zal best wat van je gaan vragen.)

De voorbereidingen voor de start van MissionPuppy waren in 2011 al in volle gang. De eerste radio- en tv interviews stammen uit 2010 en 2011. In 2011 sprak oprichtster Anjana Gort op het ADEu congres (het jaarlijkse congres van brancheorganisatie Assistance Dogs Europe, onderdeel van ADI – Assistance Dogs International).

Op 14 maart 2012 werd MissionPuppy Nederland officieel een stichting.

Oprichtster van MissionPuppy Nederland is Anjana Gort. MissionPuppy is opgezet vanuit eigen ervaring.

Wij richten ons in het bijzonder op jongeren tussen de 8 en de 25 jaar. Onze jongste cliënt is 6 jaar; we zijn niet bang een beetje buiten de hokjes te denken. Ben je net te oud of net te jong, maar spreekt ons concept je toch heel erg aan en heb je hulp nodig? Wees niet bang toch een aanvraag te doen. Samen met jou kijken we of je bij ons op je plek bent.

Bij de oprichting van MissionPuppy nog heel jong, inmiddels (zomer 2019) 31.

Ja, dat hebben we altijd gedaan en willen we weer mee beginnen. Als u deze ook graag zou willen ontvangen kan dat middels een mailtje naar info@missionpuppy.nl, met in het onderwerp ‘nieuwsbrief’.

We zijn in principe op afspraak bereikbaar. Je kunt hiervoor per mail een belafspraak met ons maken.

MissionPuppy – ervaring en expertise:

Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Specialist en voorloper; MissionPuppy was de allereerste organisatie wereldwijd(!) die deze honden is gaan opleiden en hier ook een specifieke methode (vorm van counseling) rondom bedacht. Dit concept bestond nog niet en was volledig nieuw. Vanwege deze methode, die al meteen succesvol was en resultaat boekte, heeft zorgverzekeraar IZZ MissionPuppy direct in het startjaar (2012) al opgenomen in haar zorgsuccesprogramma.

Wij durven na zeven jaar en vele mooie resultaten (gepubliceerd in o.m. het onderzoek ‘Samen sterk op weg naar herstel – Janssen, de Jong en Knol, 2017 en in ‘Een hond helpt iedereen’ – Sandra Dekker, 2017) dus inderdaad met gepaste bescheidenheid te stellen dat wij specialist op dit gebied zijn.

Intussen blijven we werken aan continuïteit van kwaliteit.

Een hele hoop! En tegelijk ook eigenlijk helemaal niet zoveel. De basis is nog steeds dezelfde.

MissionPuppy Nederland is opgezet vanuit een christelijke grondslag, en vanuit die grondslag gaan we verder. In onze werkzame praktijk betekent dit dat wij geloven dat er hoop is voor jou, ook als omstandigheden nauwelijks nog ruimte laten voor hoop. Wij zijn bereid samen met jou het gevecht aan te gaan en met je mee te kijken om het mogelijke mogelijk te maken. In zeven jaar tijd hebben we als organisatie een hoop geleerd. Waar we begonnen als kleine stichting in een vakgebied dat nog niet bestond, en waar een hele hoop land nog ontgonnen moest worden, inmiddels hebben we ons wel bewezen en zijn een professionele organisatie geworden. We hebben contacten binnen Europa met België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, Italië, Griekenland, Portugal, Noorwegen, Finland, Rusland en Denemarken. Buiten Europa met Israël, Canada en Australië.

Sinds 2018 werkt MissionPuppy internationaal (hoewel we eigenlijk in ons startjaar, 2012, ons eerste traject in België al gestart zijn). MissionPuppy Nederland is gestart vanuit ervaringsdeskundigheid en die lijn zetten wij voort.

Als je hier uitgebreid over wilt lezen verwijzen we je naar ons onderzoeksrapport, maar kort kunnen we hierover zeggen dat onze cliënten de afgelopen jaren aangaven dat zij dit aspect erg waarderen, omdat zij zich begrepen voelden en gevoelens van schaamte wegvielen waardoor het contact met de coaches opener en toegankelijker is. Daarnaast gaven zij aan het contact met ervaringsdeskundige coaches enorm inspirerend en hoopgevend te vinden, omdat deze coaches voor hen konden fungeren als rolmodel en als toegankelijk voorbeeld dat het werkelijk mogelijk is de regie over je leven weer terug te krijgen.

Wij doen op dit moment onderzoek naar hechting bij honden, en specifiek bij hulphonden (assistentiehonden). Wij doen onderzoek naar de verschillende ontwikkelingsstadia bij pups en wat van invloed is op deze ontwikkelingsstadia, als ook wat de gevolgen van deze ontwikkelingsstadia zijn en hoe we hier het best mee kunnen omgaan. We onderzoeken burn out symptomen bij honden, en specifiek bij werkende honden. We doen onderzoek naar wat er nodig is voor verzekeringen om over te gaan tot vergoeding. Wij doen doorlopend onderzoek naar de vererving binnen ons ras, en naar kenmerken van bepaalde familielijnen. We bezoeken fokkersoverleggen en rasspecifieke lezingen; we streven ernaar ons ras en onze honden echt heel goed te kennen, en plukken hier dagelijks de vruchten van.

Wij doen tot slot ook doorlopend onderzoek naar onze eigen methode, en hoe wij deze nog verder kunnen verbeteren. Dit onderzoek doen wij voor onszelf, en de resultaten hiervan worden niet gepubliceerd. Dit eigen onderzoek is puur gericht op kwaliteitscontinuïteit en waar nodig verbetering.

Kort maar krachtig; ja, wij geloven dat dit mogelijk is.

Dit antwoord berust op feiten en cijfers van de afgelopen eerste zeven jaar van MissionPuppy.

Al onze cliënten hadden al een langdurig, intensief en / of complex zorgpad doorlopen en in veel gevallen was MissionPuppy hun laatste strohalm. Sommige van onze cliënten lagen zonder een sprankje hoop op de Intensive Care; de moed om te leven en alle vertrouwen in zichzelf verloren. Zij zijn nu studerend of werkend, waarvan sommigen op dit moment als ervaringsdeskundige werkzaam zijn, en anderen meer reguliere functies vervullen variërend van een pedagogische functie tot dierenarts (i.o.) tot managersfuncties.

Een tweede deel van onze cliënten is nog niet geheel genezen, maar wel sterk verbeterd.

Wij hebben in zeven jaar tijd nooit meegemaakt dat er helemaal geen verbetering optrad bij onze cliënten. Wel is het goed te beseffen dat eetstoornissen ‘complexe materie’ zijn. Er spelen vaak vele triggerende en / of instandhoudende factoren mee, soms al vanaf de vroegste kinderjaren. Duurzame verandering en echte, intrinsieke genezing kosten tijd, waarbij je samen met een hond echt tot de kern gaat.

MissionPuppy heeft gedurende al haar actieve jaren (2012 tot en met 2017) 5 van 5 sterren gescoord wat betreft cliëntenzorg, inhoud van trainingen en kwaliteit. Van halverwege 2017 tot halverwege 2018 heeft MissionPuppy een jaar stilgelegen en geen trajecten gedraaid. Reden was acute ziekte binnen de organisatie. In 2018 zijn wij weer van start gegaan. In december 2018 zijn wij ons eerste traject in Oostenrijk begonnen. Ook dit traject boekt mooie resultaten.

Een algemeen overzicht van behaalde resultaten is in te zien middels het onderzoek Samen sterk op weg naar herstel, een onderzoek van Janssen, de Jong en Knol, 2017. Zie ook ‘Klopt het dat jullie specialist zijn in hulphonden voor jongeren met eetstoornissen?’

In alle transparantie; niet meer. MissionPuppy opereert op dit moment zelfstandig.

Tot en met 2017 waren wij actief in de NEN normcommissie voor assistentiehonden. Daarnaast hebben we in de loop der jaren meermaals geprobeerd ons aan te sluiten bij verschillende brancheorganisaties. Wij hebben uiteindelijk besloten dit niet te doen. Onze methodiek en werkwijze zijn te uniek. Door ons aan te sluiten bij een brancheorganisatie moeten wij aan bepaalde eisen en voorwaarden voldoen, waarvan wij vinden dat die ons in onze mogelijkheden beperken. Als individuele organisatie ben je flexibeler en heb je meer bewegingsvrijheid, waarmee je ook gemakkelijker persoonlijk kunt werken en trajecten ‘op maat’ aan kunt bieden. Die bewegingsvrijheid willen wij behouden. Wel zijn we in gesprek, in de hoop dat er in de toekomst meer mogelijkheden zijn zonder dat wij daarbij afstand moeten doen van onze werkwijze, die bewezen succesvol is gebleken (zie ook ‘Resultaten’ onder het kopje ‘Over ons’).

Wij zijn op dit moment bezig ons trademark te registreren, of hebben dit al gedaan.

MissionPuppy – toegankelijkheid en internationalisering:

Ja, MissionPuppy is ook werkzaam in België. Ons eerste traject hebben wij in 2012 al in België gestart. Wel hangt het af van waar jongeren wonend zijn, en of er mogelijkheid is om te reizen. We hebben niet altijd een trainer dichtbij.

We hebben contacten binnen Europa met België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, Italië, Griekenland, Portugal, Noorwegen, Finland, Rusland en Denemarken. Buiten Europa met Israël, Canada en Australië. Samenwerkingscontracten met specialistische klinieken zijn er op dit moment alleen binnen Europa, waarbij dit soort contracten steeds opnieuw besproken en vernieuwd moeten worden omdat er doorlopend ontwikkelingen zijn.

In alle transparantie; niet meer. MissionPuppy opereert op dit moment zelfstandig.

Tot en met 2017 waren wij actief in de NEN normcommissie voor assistentiehonden. Daarnaast hebben we in de loop der jaren meermaals geprobeerd ons aan te sluiten bij verschillende brancheorganisaties. Wij hebben uiteindelijk besloten dit niet te doen. Onze methodiek en werkwijze zijn te uniek. Door ons aan te sluiten bij een brancheorganisatie moeten wij aan bepaalde eisen en voorwaarden voldoen, waarvan wij vinden dat die ons in onze mogelijkheden beperken. Als individuele organisatie ben je flexibeler en heb je meer bewegingsvrijheid, waarmee je ook gemakkelijker persoonlijk kunt werken en trajecten ‘op maat’ aan kunt bieden. Die bewegingsvrijheid willen wij behouden. Wel zijn we in gesprek, in de hoop dat er in de toekomst meer mogelijkheden zijn zonder dat wij daarbij afstand moeten doen van onze werkwijze, die bewezen succesvol is gebleken (zie ook ‘Resultaten’ onder het kopje ‘Over ons’).

Wij zijn op dit moment bezig ons trademark te registreren, of hebben dit al gedaan.

Ja hoor, zonder problemen.

Wij hebben cont(r)acten en / of goede ervaringen met Aegean Airlines, AirBaltic, Air France (KLM), Air Serbia, Alitalia, Austrian Airlines, Czech Airlines, Eurowings, Finnair, Jet airways, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, Scandinavian Airlines, Transavia en Wizzair.

Binnen onze organisatie is behoorlijk wat ervaring met het vliegen met honden, zowel met pups, jonge honden als volwassen honden. We zijn altijd bereid je te helpen bij het plannen van je reis of vakantie. We weten wat er op een hond af komt gedurende een reis, en kunnen je helpen jezelf en je hond hier goed op voor te bereiden.

MissionPuppy – onze honden:

Ja, vanaf 2013 zijn wij de eerste honden gaan opleiden voor jongeren die naast een ernstige eetstoornis ook met (C)PTSS klachten kampten. De resultaten waren erg veelbelovend, daarom hebben wij besloten dit voort te zetten. Belangrijkste reden was echter de comorbiditeit die veel voorkomt in onze doelgroep. We zijn bij bepaalde klachten of combinaties van klachten wel extra alert op het welzijn van onze honden.

Heel kort gezegd: een hulphond staat min of meer 24/7 ter beschikking van een cliënt, terwijl een therapiehond door een ervaren counselor wordt ingezet in coachingssessies ten bate van de cliënt. Dit type hond werkt dus met meerdere cliënten, maar geen 24/7. Buiten werktijden om is de hond ‘gewoon hond’. (Wel vraagt ook dit type hond een specifieke training / opleiding en moet de hond over bepaalde eigenschappen beschikken. Bovenal moet de hond plezier hebben in het werken met verschillende mensen.) De hulphond staat wel 24/7 ter beschikking (al waken we ook hier heel erg voor de rust en ontspanning van onze honden) en werkt voor één persoon.

Dat valt, op de klitzones en normale verzorging na, eigenlijk erg mee. Sommige Shelties zijn wat gevoelig voor tandsteen, dus het schoonhouden van de tandjes is belangrijk. Maar eigenlijk valt het, in vergelijking tot veel andere rassen, best mee.

Ja, als het gaat om gezonde, verantwoorde fok. Het dekgeld komt ten goede van MissionPuppy.

De Sheltie is een gevoelige hond. Onze ervaring is dat pups stabieler opgroeien omdat zij opgedane ervaringen in de roedel – wat hun natuurlijke leefomgeving is – kunnen verwerken. Zij zijn nog jong, ontwikkelen zich nog. Wij vinden het om die reden heel belangrijk om in de gaten te houden dat onze pups niet overvraagd worden.

Toch is er ook een nadeel, hoewel de vraag is of je dat als een nadeel moet zien. Pups die in de roedel opgroeien ontwikkelen zich langzamer. Zij hebben meer tijd om volwassen te worden en nemen die tijd ook. Daardoor kan de opleiding wat meer tijd nemen, maar het opleidingstraject is wel stabieler, waarbij we trachten de pups zoveel mogelijk in hun eigen natuurlijke ontwikkeling te volgen, en te kijken wanneer zij eraan toe zijn om te gaan verhuizen.
Het is overigens ook mogelijk een pup al op jonge leeftijd (+/- 10 weken) uit te plaatsen als dat in een specifieke situatie de beste keuze lijkt. Er zijn ook argumenten die voor deze keuze kunnen pleiten, bijvoorbeeld met het oog op de hechting. Daarom streven wij altijd naar maatwerk en een persoonlijke benadering; wat is in welke situatie de meest aangewezen keuze? Dat bepalen we zoveel mogelijk in overleg, na een uitgebreide intake.

NB. In de loop der jaren heeft MissionPuppy mooie methodes ontwikkeld om de hechting tussen jongere en pup op een zo geleidelijk, natuurlijk mogelijke manier tot stand te doen komen vanuit een gastgezinconstructie, als dat de keuze van voorkeur is. In het andere geval, wanneer de pup wel al zeer jong geplaatst wordt, houden we een vinger aan de pols en waken er extra voor dat de pup pup kan zijn en dat zijn ontwikkeling niet in het gedrang komt

De pup is breed gesocialiseerd maar dit moet absoluut nog verder voortgezet worden; de socialisatie is nog niet ten einde. Er is een begin met de zindelijkheidstraining gemaakt. Er is een begin met de basisgehoorzaamheid gemaakt.

Goed om te weten: pups worden vanaf het allereerste begin door ons al voorbereid op hun toekomstige werktaak. Dit doen wij op verschillende wijzen, waarbij wij afgaan op onze ervaring en expertise, en op wat de pup ons laat zien.

De pup heeft de socialisatie grotendeels achter de rug en is door ons breed gesocialiseerd. Toch moet dit zeker nog verder voortgezet worden om te voorkomen dat een pup alsnog angstig wordt. De pup is al behoorlijk zindelijk, maar ongelukjes komen soms nog voor. De pup kent en beheerst al een behoorlijk aantal belangrijke basiscommando’s, maar het afstandswerk krijgt op deze leeftijd nog niet zoveel aandacht. Des te meer aandacht krijgt het volgwerk; dit past bij de ontwikkelingsfase van pups in deze leeftijd.

Goed om te weten: pups worden vanaf het allereerste begin door ons al voorbereid op hun toekomstige werktaal. Dit doen wij op verschillende wijzen, waarbij wij afgaan op onze ervaring en expertise, en op wat de pup ons laat zien.

Pups van zes maanden kennen al een groot aantal basiscommando’s en zijn normaal gesproken zindelijk. De pups hebben een goede socialisatie gehad, maar zijn nog steeds gevoelig voor negatieve ervaringen; het brein ontwikkelt zich nog volop en pups verwerken anders dan volwassen honden. We weten op deze leeftijd nog meer over de pup en over zijn karakter en kwaliteiten dan we wisten toen hij 2 of 4 maanden was. Vanaf deze leeftijd wordt de pup wat onafhankelijker; het afstandswerk krijgt meer aandacht bij de trainingen.

Goed om te weten: pups worden vanaf het allereerste begin door ons al voorbereid op hun toekomstige werktaak. Dit doen wij op verschillende wijzen, waarbij wij afgaan op onze ervaring en expertise, en op wat de pup ons laat zien.

De pup is zindelijk, kent de belangrijkste basiscommando’s en beheerst inmiddels ook het afstandswerk goed. De pup is breed gesocialiseerd en daarin goed begeleid, maar hij blijft nog steeds gevoelig voor negatieve ervaringen. Pups verwerken anders dan volwassen honden; het brein ontwikkelt zich nog.

Goed om te weten: pups worden vanaf het allereerste begin door ons al voorbereid op hun toekomstige werktaak. Dit doen wij op verschillende wijzen, waarbij wij afgaan op onze ervaring en expertise, en op wat de pup ons laat zien.

Een hond van anderhalf is nog erg jong en speels, en kan in zijn gedrag nog erg ‘pups’ zijn. Toch kan de jonge hond zich al een stuk makkelijker concentreren dan een pup. Hij is minder snel afgeleid, weet zijn focus al steeds beter te leggen op zijn werktaken en doet dit ook met steeds meer zelfvertrouwen. De jonge hond begrijpt de wereld al een stuk beter dan de kleine pup. De jonge hond is vaak ook al een stuk zelfstandiger. Toch zijn ook honden van anderhalf nog erg gevoelig voor negatieve ervaringen. Het kost nog steeds meer tijd om deze te verwerken, dan het bij een volwassen hond kost. De hond is nog steeds volop in ontwikkeling, ook zijn zelfvertrouwen groeit nog.

Een hond van drie jaar is in principe een heel eind op weg naar volwassenheid. De hond kan goed zelfstandig werken en heeft onze begeleiding niet meer zoveel nodig. De hond weet steeds beter uit zichzelf in te schatten wanneer hij nodig is en wanneer niet. De hond van drie heeft meer zelfvertrouwen dan de jonge hond van anderhalf. De hond is stabieler en kan nu beter ‘tegen een stootje’. Vaak zijn honden rond drie jaar toe aan de certificering, waarbij de een wat jonger, en de ander wat ouder is.

Dat bepalen we zoveel mogelijk in overleg, waarbij het welzijn van de hond zwaar weegt. Afhankelijk van de aard en oorzaak van de problemen, wanneer deze ontstaan, en of de pup door ons is gefokt of niet, is soms een vergoeding mogelijk.

Beide. De pups die bij MissionPuppy in de roedel opgroeien krijgen zowel een hoogwaardige (puppy)brok (met een hoog vleesaandeel en een zo laag mogelijk zoutgehalte) als ook vers vlees. Daarnaast krijgen zij waar nodig of gewenst aanvullende voedingsmiddelen of supplementen om bijvoorbeeld teken en vlooien zoveel mogelijk op afstand te houden; wij behandelen onze honden zoveel mogelijk op een natuurlijke manier, met zo weinig mogelijk belasting voor het immuunsysteem.

MissionPuppy keurt nooit zomaar een hond af.

Als een hond plotseling bepaald ongewenst gedrag vertoont, is hier vaak een specifieke aanleiding voor geweest. Dit gedrag is dan doorgaans ook wel weer om te buigen, al kost het soms tijd. Als een probleem dermate ernstig is dat wij het niet langer veilig en verantwoord vinden dat de hond zonder onze begeleiding als hulphond (i.o.) toegang heeft tot publiek terrein (winkelcentra, zorginstellingen en ziekenhuizen, luchthaven etc.), dan kunnen wij wel tijdelijk zijn werkdekje en pasje innemen. De trainer neemt deze dan tijdens trainingen weer mee zodat onder begeleiding wel veilig getraind kan blijven worden.

Als er al langere tijd signalen zijn terwijl een pup wel voor de puppygedragstest is geslaagd, gaan wij altijd na of de pup misschien overvraagd wordt. In dat geval komen we met specifieke tips en zoeken samen naar een passende oplossing. Ook een volwassen hond kan overvraagd worden en zelfs symptomen van een burn out krijgen. We waken hier heel erg voor in onze trajecten, waardoor er veel voorkomen kan worden.

Als er onverhoopt toch ernstige problemen ontstaan die de vraag doen rijzen of de hond wellicht gewoon even rust nodig heeft, kan soms de keuze gemaakt worden om de hond een tijdje bij MissionPuppy in de roedel onder te brengen zodat doorgemaakte ervaringen in een natuurlijke omgeving verwerkt kunnen worden en de hond weer tot ontplooing komt.

In het geval dat de hond echt niet langer geschikt zou zijn om de opleiding mee voort te zetten zoeken we zoveel mogelijk in overleg naar een goede oplossing.

MissionPuppy – visie en werkwijze:

MissionPuppy is in 2012 al gestart vanuit een humane, christelijke grondslag. Deze weg blijven wij vervolgen. We zijn er echter voor iedereen. Wel vinden we het belangrijk dat (aspirant) medewerkers en vrijwilligers van MissionPuppy onze missie, visie en werkwijze kunnen onderschrijven.

Ja dat klopt. Wij hebben inderdaad onze eigen fok. Daarnaast werken wij aanvullend al enkele jaren samen met fokkers in wiens fokwijze en lijnen wij veel vertrouwen hebben.

Ja, absoluut! Dit vinden wij heel belangrijk. Ook doen wij lijnenonderzoek, dat wil zeggen dat we de vererving van bijvoorbeeld bepaalde gedragskenmerken in familielijnen gedurende langere tijd onderzoeken, om te kijken welke lijnen ons voor ons werk het meest aanspreken, en welke werkwijze hier het best bij past.

Nee. Wij streven ernaar te kijken naar iedere hond individueel. Soms is castratie noodzakelijk of verstandig, soms ook niet. Zo lang MissionPuppy zelfstandig opereert kunnen wij hier zelf keuzes in maken, en onze visie is altijd geweest om zoveel mogelijk te streven naar de best passende individuele benaderingswijze die wij mogelijk en verantwoord achten, zowel voor onze cliënten, als ook voor onze pups en jonge honden. In plaats van standaard te castreren, moeten honden bij ons een test ondergaan die uit zal wijzen of castratie is aangewezen ja dan nee. Daarnaast kunnen er natuurlijk medische gronden voor castratie zijn. Castratie kan echter ook juist tot problemen leiden, die er eerder niet waren, daarom zijn wij terughoudend en pleiten voor een individuele benadering.

De keuze om te werken met Shetland Sheepdogs, kortweg ‘Shelties’, is inderdaad een hele bewuste. Deze fijngebouwde, behendige en over het algemeen erg gezonde rashond (als we de gezondheidsonderzoeken mogen geloven) wordt omschreven als een kleine, maar harde werker. De hond valt op in zijn mensgerichtheid en over het algemeen goede luisteren; de Sheltie is goed trainbaar. De honden zijn zeer intelligent en leren graag. In Birmingham, waar elk jaar weer het wereldbekende ‘Crufts’ wordt gehouden, vallen de Shelties ieder jaar weer in de prijzen. Ze laten zich goed aansturen, zijn behendig en snel, en hebben zichtbaar plezier in het werken; een mooie cocktail voor succes. Richting de taak van een hulphond of therapiehond gekeken blinken deze honden uit in hun fijngevoeligheid, de wil om te werken en het feit dat ze zo graag bij je willen zijn. De Sheltie is doorgaans bovendien tot op hoge leeftijd nog actief, en heeft ook nog plezier in het mogen werken; voor deze honden is het een voorrecht.

Tot slot: vanwege zijn volgzame karakter, handzaamheid en ranke bouw is de Sheltie ook een veilige keuze voor kinderen en jongeren die als gevolg van anorexia met ondergewicht kampen en daardoor kwetsbaarder zijn en fysiek minder kracht bij te zetten hebben.

MissionPuppy keurt nooit zomaar een hond af.

Als een hond plotseling bepaald ongewenst gedrag vertoont, is hier vaak een specifieke aanleiding voor geweest. Dit gedrag is dan doorgaans ook wel weer om te buigen, al kost het soms tijd. Als een probleem dermate ernstig is dat wij het niet langer veilig en verantwoord vinden dat de hond zonder onze begeleiding als hulphond (i.o.) toegang heeft tot publiek terrein (winkelcentra, zorginstellingen en ziekenhuizen, luchthaven etc.), dan kunnen wij wel tijdelijk zijn werkdekje en pasje innemen. De trainer neemt deze dan tijdens trainingen weer mee zodat onder begeleiding wel veilig getraind kan blijven worden.

Als er al langere tijd signalen zijn terwijl een pup wel voor de puppygedragstest is geslaagd, gaan wij altijd na of de pup misschien overvraagd wordt. In dat geval komen we met specifieke tips en zoeken samen naar een passende oplossing. Ook een volwassen hond kan overvraagd worden en zelfs symptomen van een burn out krijgen. We waken hier heel erg voor in onze trajecten, waardoor er veel voorkomen kan worden.

Als er onverhoopt toch ernstige problemen ontstaan die de vraag doen rijzen of de hond wellicht gewoon even rust nodig heeft, kan soms de keuze gemaakt worden om de hond een tijdje bij MissionPuppy in de roedel onder te brengen zodat doorgemaakte ervaringen in een natuurlijke omgeving verwerkt kunnen worden en de hond weer tot ontplooing komt.

In het geval dat de hond echt niet langer geschikt zou zijn om de opleiding mee voort te zetten zoeken we zoveel mogelijk in overleg naar een goede oplossing.

MissionPuppy – jeugd en school:

Wij richten ons in het bijzonder op jongeren tussen de 8 en de 25 jaar. Onze jongste cliënt is 6 jaar; we zijn niet bang een beetje buiten de hokjes te denken. Ben je net te oud of net te jong, maar spreekt ons concept je toch heel erg aan en heb je hulp nodig? Wees niet bang toch een aanvraag te doen. Samen met jou kijken we of je bij ons op je plek bent.

Wij kunnen je inderdaad aan informatie helpen en soms is het ook mogelijk dat we met één of enkele honden bij jou op school komen. We hebben in het verleden al heel wat scholen bezocht, en zelfs een aantal keer met onze puppy’s.

Jazeker, dat kan! Stuur ons maar een mailtje via info@missionpuppy.nl

Jazeker, dat kan! Je aanvraag is welkom op info@missionpuppy.nl

MissionPuppy – specifieke vragen:

MissionPuppy weet en begrijpt dat veel jongeren rondkomen van een Wajong. Wij hebben onze tarieven hierop aangepast. Een hulphond blijft een investering, maar het is wel mogelijk. Ook de overige diensten van MissionPuppy zijn goed betaalbaar.

Je zou wellicht kunnen kiezen voor een vorm van canistherapy (AAA / AAI / AAT). (Zie ook “Wat is het verschil tussen een hulphond en een therapiehond?”)

Oh lastig soms hè! In het begin is het inderdaad erg belangrijk dat een pup leert dat hij in dit soort settingen rustig moet zijn en zich niet moet opdringen aan andere mensen. Als hij wat ouder is, en de betekenis van het werkdekje beter leert begrijpen, kan de regel ‘dekje op = werken, dekje af = vrij’ ook in de praktijk meer worden toegepast. Op de momenten dat hij zijn werkdekje dan niet draagt, mag je hem in principe aanhalen.

Vraag je wel even netjes toestemming?

Ja, we hebben ook in Noord Nederland (beperkt) mogelijkheden.

Dit zullen we tijdens een intake verder moeten bespreken.

Jouw welzijn en gezondheid, maar ook het welzijn en de gezondheid van je mogelijk toekomstige hond zijn heel belangrijk voor ons. We willen daarom in elk geval graag goede afspraken met je maken.

In het kader van de beantwoording van deze vraag kunnen we zeggen dat MissionPuppy bewust niet werkt met vaste protocollen die weinig ruimte laten voor het kind of de jongere áchter het verhaal. Wij streven naar maatwerk.

Voor aanvragen van een hulphond is het wel van belang dat andere, meer reguliere behandelingen echt al uitvoerig zijn geprobeerd voordat wij zullen overgaan tot een hulphond. Dit heeft met meerdere aspecten te maken, we noemen enkele:

– de kosten, de intensiteit en de duur van de opleiding van de hond;
– de wachtlijsten;
– de taak die wij als organisatie naar de maatschappij hebben om zorgvuldig uit te zoeken wie echt nood heeft aan een hulphond, en voor wie er wellicht eerst nog andere opties zijn.
Uiteindelijk besluiten we hierover na een uitgebreide intake. In de meeste gevallen zijn we het dan samen eens.

We hebben hier veel vragen over gehad. Het betreffende onderzoek mag, onder bepaalde voorwaarden, met toestemming van MissionPuppy worden gebruikt door organisaties die met de MissionPuppy methode werken. Echter, de wijze waarop dit nu online staat is – om meerdere redenen – juridisch inderdaad niet helemaal correct. Dit wordt binnenkort aangepast.

Nee, dit is absoluut niet waar, en we vinden het zeer kwalijk dat dit verhaal verspreid wordt zonder dat dit ergens op gebaseerd is.

Nee, dit is absoluut niet waar.

Degenen die Anjana goed kennen weten dat dit niet waar is; zo zit zij absoluut niet in elkaar. De wijze waarop Anjana MissionPuppy heeft opgezet en al deze jaren heeft vormgegeven, (zichzelf een minimaal salaris heeft uitgekeerd om tarieven laag te houden zodat MissionPuppy voor iedereen beschikbaar was), de wijze hoe zij zich is blijven inzetten ondanks ziekte, de wijze waarop zij al die jaren 24/7 paraat stond als er nood was (Anjana werd door cliënten regelmatig ’s nachts uit bed gebeld en reageerde altijd even empatisch, en al was zij nog zo ziek, zij bleef haar chattijden draaien), laat zien dat deze verhalen onvolledig of onwaar zijn, en we vinden het zeer betreurenswaardig en ook kwalijk dat dit zo is verspreid. Allereerst om wat dit met de jongeren heeft gedaan die haar vertrouwd hebben. Daarnaast heeft dit verhaal Anjana tot in het diepst van haar hart geraakt. Zij heeft er lange tijd (bijna twee jaar) voor gekozen hierover volledig te zwijgen, maar is momenteel bezig zich voor te bereiden op een publiekelijk spreken hierover.

Nee, dit is niet waar en we vinden het jammer dat dit verhaal zo hardnekkig wordt verspreid zonder de eigenlijke feiten ervan te kennen.

Luca heeft ooit eenmaal een nakomeling met epilepsie gegeven bij een andere fokker. Deze pup kwam door de puppygedragstest van MissionPuppy en is zodoende door MissionPuppy opgeleid, tot bleek dat de jonge hond niet gezond was. Dat was een grote schok voor iedereen, en in de eerste plaats erg verdrietig voor de betrokken cliënt. Luca heeft nooit eerder epilepsie vererft, en ook na deze ene pup nooit meer.

In elke familielijn komen wel ergens afwijkingen voor, en zo’n afwijking kan altijd weer een keer opduiken. Dat is niet te voorkomen en een ‘speling der natuur’. Daar kan niemand iets aan doen. Wel kun je met een goed fokprogramma, verstandige keuzes en veel kennis van lijnen en vererving de kans op ziekten en afwijkingen sterk verkleinen. MissionPuppy heeft tot nu toe zelf eigenlijk juist hele gezonde pups gefokt zonder noemenswaardige problemen. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor en werken we hard voor. We doen doorlopend onderzoek naar de lijnen waarmee wij fokken.

Mochten we toch onverhoopt ooit een ernstig zieke pup fokken, dan gelden dezelfde wettelijke richtlijnen en ‘garantieprocedures’ (ja, zo heet dat echt!) als voor iedere andere pup die in Nederland – en dus onder het Nederlands recht – geboren wordt, en tegen betaling is uitgeplaatst. (Wie hier meer over wil weten mag deze informatie altijd opvragen per mail.)

UPDATE: Op 17 juli 2019 ontvingen wij het bericht dat de betreffende pup toch géén epilepsie heeft, en dat het zelfs erg goed met hem gaat. Wat een heerlijk bericht! We zijn voor alle betrokkenen heel erg blij. 

Tot nu toe niet, maar mogelijk zijn er dit jaar nog (2019) veranderingen te verwachten op dit gebied. We zijn al lange tijd in gesprek met verschillende zorgverzekeraars.

Wij zijn hier bewust niet direct in gesprongen, uit respect voor familie en nabestaanden.

We vinden dit nieuws buitengewoon verdrietig, en ook schokkend.

Tegelijkertijd kennen we de realiteit maar al te goed, omdat we dagelijks de meest schrijnende verhalen horen. Ervan uitgaande dat iedere hulpverlener of hulpverlenende instantie zijn of haar uiterste best doet om deze meisjes goed te behandelen, moeten we dus concluderen dat deze problematiek buitengewoon moeilijk te behandelen is, en dat we met elkaar moeten blijven streven naar meer onderzoek, betere behandelingen, kortere wachtlijsten en goede onderlinge samenwerkingen.

Wij denken dat het heel belangrijk is om onderzoek te doen naar de vraag in hoeverre behandelingen echt aansluiten bij de belevingswereld van deze kinderen, jongeren en jongvolwassenen, en bij wat zij nodig hebben (wetende dat bv. emoties anders beleeft, ervaren, geuit en verwerkt worden in het geval van ernstig ondergewicht, en dat behoeften anders kunnen liggen dan bij gezonde leeftijdsgenoten). Meer onderzoek is ons inziens uiterst belangrijk.

Tot slot; MissionPuppy is ooit vanuit eigen ervaring opgezet om een aanvulling te bieden op de reguliere zorg, specifiek voor die kinderen en jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen en van opname naar opname gaan zonder dat zij hier beter van worden. Voor deze groep willen wij ons blijven inzetten en dit doen wij inmiddels op verschillende wijzen.

MissionPuppy – over onze oprichter:

Oprichtster van MissionPuppy Nederland is Anjana Gort. MissionPuppy is opgezet vanuit eigen ervaring.

Bij de oprichting van MissionPuppy nog heel jong, inmiddels (zomer 2019) 31.

Ja, dat klopt. Anjana geeft zelf ook training. Zij is erg ervaren, zowel in het zelf gebruik maken van een hulphond / assistentiehond en wat er daarbij op je af komt, als ook vanuit de andere kant; als trainer / opvoeder van jonge honden. Anjana fokt nog steeds en leidt ook de roedel van MissionPuppy.

Onze oprichtster heeft de ziekte van Lyme (Lyme disease) en helaas al in een vergevorderd stadium. Dit geeft een grillig ziektebeeld en een scala aan klachten. Soms lukt lopen wel, soms lukt het niet of vraagt het teveel energie. Dan is de rolstoel inzetbaar. Anjana kan zich er goed mee redden, en blijft graag zoveel mogelijk actief. Zo geeft zij waar mogelijk nog steeds trainingen, gastlessen, colleges, lezingen, neemt zij (puppy)testen af en houdt zij zich bezig met de fok en eerste opgroei van onze pups.

Ja, Anjana heeft de ziekte van Lyme en is gediagnosticeerd met het laatste stadium van deze ziekte. Dat betekent dat de ziekte haast niet meer te behandelen is en symptomen alleen nog te verlichten zijn. Het is vooral een kwestie van ‘leren leven met’, maar Anjana’s toekomst is best onzeker. Toch heeft zij aangegeven te willen blijven werken voor MissionPuppy.

Ja, goede en terechte vraag. We verwijzen je door naar “Wat gebeurt er als Anjana opnieuw kritiek ziek wordt?”

Hoewel haar gezondheidssituatie in principe niet verbeterd is, is er wel een hoop ten goede veranderd. Hierdoor is de kans dat Anjana opnieuw zo kritiek ziek wordt als in 2017 het geval was, eigenlijk gering. Dit komt omdat Anjana’s artsen, in tegenstelling tot eerder, haar situatie nu heel serieus nemen. Zij hebben aangegeven dat als er ook maar enigszins een situatie ontstaat die lijkt op die van 2017, dat zij Anjana onmiddelijk laten opnemen om te voorkomen dat het opnieuw zo slecht wordt.

Het verschil met eerder is dat we nu beter weten wat er aan de hand is. We weten nu dat dit een chronisch, grillig ziektebeeld is waarbij betere en slechtere periodes elkaar kunnen afwisselen. Ook weten we nu beter welk type werkzaamheden in slechtere periodes de meeste obstakels kennen. Daar moet je als organisatie dus ook op anticiperen. Dat doen we ook.

Dat doen we door obstakels zoveel mogelijk weg te nemen (delegeren, automatiseren,..), door bij geplande activiteiten extra tijd te nemen voor voorbereidingen, door de handen ineen te slaan en samen een hecht, sterk team te vormen dat goed voorbereid is en zelfstandig verder kan als Anjana opnieuw kritiek ziek zou worden. Zo is er iemand achter de hand die Anjana waarneemt op moment dat zij te ziek is. Deze waarnemer is zorgvuldig ingewerkt. Ook overige medewerkers zijn ingelicht over de situatie en worden hierop getraind. Zo weet iedereen waar hij / zij aan toe is en wat we met elkaar kunnen verwachten. Zo kan MissionPuppy gewoon doorgaan, ook als Anjana tijdelijk even uit de running is.

Kortom; MissionPuppy anno 2019 is goed voorbereid.

Nee, dit is absoluut niet waar, en we vinden het zeer kwalijk dat dit verhaal verspreid wordt zonder dat dit ergens op gebaseerd is.

Nee, dit is absoluut niet waar.

Degenen die Anjana goed kennen weten dat dit niet waar is; zo zit zij absoluut niet in elkaar. De wijze waarop Anjana MissionPuppy heeft opgezet en al deze jaren heeft vormgegeven, (zichzelf een minimaal salaris heeft uitgekeerd om tarieven laag te houden zodat MissionPuppy voor iedereen beschikbaar was), de wijze hoe zij zich is blijven inzetten ondanks ziekte, de wijze waarop zij al die jaren 24/7 paraat stond als er nood was (Anjana werd door cliënten regelmatig ’s nachts uit bed gebeld en reageerde altijd even empatisch, en al was zij nog zo ziek, zij bleef haar chattijden draaien), laat zien dat deze verhalen onvolledig of onwaar zijn, en we vinden het zeer betreurenswaardig en ook kwalijk dat dit zo is verspreid. Allereerst om wat dit met de jongeren heeft gedaan die haar vertrouwd hebben. Daarnaast heeft dit verhaal Anjana tot in het diepst van haar hart geraakt. Zij heeft er lange tijd (bijna twee jaar) voor gekozen hierover volledig te zwijgen, maar is momenteel bezig zich voor te bereiden op een publiekelijk spreken hierover.

MissionPuppy – Luca:

Luca gaat als ‘eerste anorexia hulphond’ de geschiedenis in. Hij is het boegbeeld van MissionPuppy; met Luca is MissionPuppy ontstaan. Luca heeft een eigen pagina op onze website. Je vindt deze onder het kopje ‘Onze honden’.

Luca is op dit moment ruim tien jaar en nog in zeer goede gezondheid. Luca is zelfs nog steeds actief voor MissionPuppy, zo is hij nog aanwezig bij gastlessen of demonstraties, werkgroepen en colleges. Ook reist Luca nog mee naar Oostenrijk om ondersteunend aanwezig te zijn bij het traject van zijn zoon Jayden.
In het najaar van 2018 hebben we nog nakomelingen van Luca gekregen, in het voorjaar van 2019 verwachten wij zijn eerste kleinkinderen.

Nee, niet allemaal. Wel een zeer groot aandeel.

Luca is inderdaad door zowel stichting Bulters Mekke Assistentiehonden als door stichting MissionPuppy Nederland gecertificeerd.

Joop Mekke van Stichting Bulters Mekke Assistentiehonden was ooit de enige hulphondentrainer in Nederland die op dat moment (2009) iets in Anjana’s plannen zag, en haar hierin heeft bijgestaan. Zo is Luca eerst door stichting Bulters Mekke Assistentiehonden, en daarna, vanuit een iets andere invalshoek, ook nog door stichting MissionPuppy Nederland gecertificeerd.

Mooi om te weten: Joop heeft Anjana altijd alle support gegeven toen zij plannen had om vanuit haar eigen ervaring haar eigen organisatie op te zetten en zich te gaan specialiseren in hulphonden voor jongeren met eetstoornissen. Dit doet hij nog. De twee hebben warme herinneringen aan hun beider begintijd en zijn nu volwaardig collega’s. Er is nog altijd een nauwe en bijzondere band tussen hen.

Ja, als het gaat om gezonde, verantwoorde fok. Het dekgeld komt ten goede van MissionPuppy.

Nee, dit is niet waar en we vinden het jammer dat dit verhaal zo hardnekkig wordt verspreid zonder de eigenlijke feiten ervan te kennen.

Luca heeft ooit eenmaal een nakomeling met epilepsie gegeven bij een andere fokker. Deze pup kwam door de puppygedragstest van MissionPuppy en is zodoende door MissionPuppy opgeleid, tot bleek dat de jonge hond niet gezond was. Dat was een grote schok voor iedereen, en in de eerste plaats erg verdrietig voor de betrokken cliënt. Luca heeft nooit eerder epilepsie vererft, en ook na deze ene pup nooit meer.

In elke familielijn komen wel ergens afwijkingen voor, en zo’n afwijking kan altijd weer een keer opduiken. Dat is niet te voorkomen en een ‘speling der natuur’. Daar kan niemand iets aan doen. Wel kun je met een goed fokprogramma, verstandige keuzes en veel kennis van lijnen en vererving de kans op ziekten en afwijkingen sterk verkleinen. MissionPuppy heeft tot nu toe zelf eigenlijk juist hele gezonde pups gefokt zonder noemenswaardige problemen. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor en werken we hard voor. We doen doorlopend onderzoek naar de lijnen waarmee wij fokken.

Mochten we toch onverhoopt ooit een ernstig zieke pup fokken, dan gelden dezelfde wettelijke richtlijnen en ‘garantieprocedures’ (ja, zo heet dat echt!) als voor iedere andere pup die in Nederland – en dus onder het Nederlands recht – geboren wordt, en tegen betaling is uitgeplaatst. (Wie hier meer over wil weten mag deze informatie altijd opvragen per mail.)

UPDATE: Op 17 juli 2019 ontvingen wij het bericht dat de betreffende pup toch géén epilepsie heeft, en dat het zelfs erg goed met hem gaat. Wat een heerlijk bericht! We zijn voor alle betrokkenen heel erg blij. 

MissionPuppy – steunen en samenwerken:

Jazeker, dat kan! Je aanvraag is welkom op info@missionpuppy.nl

We zijn altijd blij met fokkers die willen samenwerken! Met deze vraag kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen per email (info@missionpuppy.nl).

Heel graag! We zijn altijd op zoek naar fotografen en film- of documentairemakers die beeldmateriaal voor ons willen vastleggen. Stuur je ons een mailtje? Dat kan via info@missionpuppy.nl

Ja, heel graag! Naast een kleine bijdrage uit de verkoop van producten zijn wij ook met allerlei (B keuze) materialen heel blij, voor gebruik binnen de stichting, of bijvoorbeeld voor verloting onder onze volgers.

Op allerlei wijzen; je kunt een eenmalige gift doen, vaste donateur worden, of je aanmelden als vrijwilliger. Wij zijn met alles blij!

Dat kan op verschillende wijzen. Via social media, via verspreiding van poster-, folder- of flyermateriaal en met bijvoorbeeld autostickers. Wij hebben voor dit doel verschillende materialen beschikbaar.

Dat kan! Wel vragen wij van onze puppygastgezinnen om intern een training te volgen.

Ja, als het gaat om gezonde, verantwoorde fok. Het dekgeld komt ten goede van MissionPuppy.

MissionPuppy – werken bij:

Ja, dat kan. Wel vragen we je dan intern een opleiding te volgen. Ook vinden we het belangrijk dat je al langere tijd stabiel bent, en dat je je kunt vinden in onze missie, visie en werkwijze.

Je bent altijd welkom een (open) sollicitatie te sturen, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Wauw wat een getuigenis! En ja, dat zouden we ontzettend gaaf vinden! We vinden het belangrijk dat je al langere tijd stabiel bent, en dat je beseft dat het werk behoorlijk wat van je zal vragen. Als je vastbesloten bent, stuur ons dan een mailtje. We sturen je dan informatie over onze interne training.

MissionPuppy – overige vragen:

We zijn in principe op afspraak bereikbaar. Je kunt hiervoor per mail een belafspraak met ons maken.

Dan mag je ons altijd mailen! Dat kan via info@missionpuppy.nl Voor een snelle verwerking van je mail is het fijn als je het onderwerp gebruikt.