Onze bereikte resultaten

Bewezen succesvol

In het jaar dat MissionPuppy haar eerste lustrum vierde werd een eerste onafhankelijk onderzoek afgerond naar het succes achter onze methode. Kon het echt waar zijn dat jongeren, die soms al jaren vast zaten en maar niet van hun soms zeer ernstige eetstoornis afkwamen, nu wel genazen? Kon het waar zijn dat jongeren die dagelijks gehinderd werden door problemen voortkomend uit PTSS/ CPTSS zich echt beter voelden dankzij de hond, en het vertrouwen in zichzelf en het leven terugkregen? Waren jongeren met autisme echt weerbaarder en nam hun zelfvertrouwen echt toe dankzij de hond? En was het de hulp van de hond alleen, of was het juist de combinatie met de door MissionPuppy aangeboden coaching en counseling die de trajecten tot zo’n succes maakte? Dat alles werd onderzocht in het onderzoek “Samen Sterk op Weg naar Herstel”, een onderzoek van Janssen, de Jong en Knol (2017). Het onderzoek werd gestart in 2016 en afgerond in 2017.

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘‘Welke bijdrage levert een assistentiehond* aan het herstelproces van de cliënten van MissionPuppy?’ Hiervoor is een kwalitatief onderzoek met kwantitatieve elementen uitgevoerd. In dit hoofdstuk zullen wij de conclusie beschrijven die voortkomt uit het beantwoorden van de hoofdvraag.

De onderzoekers concluderen dat de assistentiehond op verschillende manieren een bijdrage levert aan het herstelproces. De bijdrage is op alle drie de gebieden van herstel duidelijk zichtbaar (fysieke gesteldheid, psychische gesteldheid en het vervullen van maatschappelijke rollen). De assistentiehond biedt structuur en motivatie aan cliënten die herstellende zijn van depressieve klachten, een dissociatieve stoornis, dwang en drang- en eetgerelateerde problematiek. Daarnaast zorgt de assistentiehond ervoor dat de cliënt minder afhankelijk is van zijn sociale netwerk en dat de cliënten minder last hebben van (heftige) paniek en angstgevoelens. De functionele interventies die de assistentiehond uitvoert zijn de oorzaak van een daling van het aantal crisismomenten onder de cliënten. Eén van de functionerende interventies die de assistentiehond uitvoert is ‘spiegelen’, waarbij hij een signalerende taak heeft.

Dit spiegelen zorgt voor een betere omgang met symptomen en het richting kunnen geven aan eigen gedrag wat een belangrijke voorwaarde kan zijn voor het herstelproces. Het teamgevoel en de daarbij behorende verantwoordelijkheid geven veel motivatie en kracht, wat ook helpend kan zijn in het herstelproces. Het verantwoordelijkheidsgevoel van het ‘team zijn’ heeft ook effect op de mate van assertiviteit van de cliënten. Dit ontstaat wanneer de assistentiehond in openbare ruimtes wordt geweigerd. Het gevoel van onrecht is iets waar de cliënten mee leren om te gaan in de vorm van assertiviteit. De maatschappelijke rollen zoals ‘consument’, ‘werknemer’ en ‘vriend’ kunnen mede hierdoor beter vervuld worden sinds de komst van de assistentiehond.

De onderzoekers hebben opgemerkt dat de cliënten in meer of mindere mate moeite hebben met het feit dat ze weinig tot geen begrip krijgen vanuit de maatschappij. De algemene gedachte is dat alle assistentiehonden toebehoren aan mensen die een fysieke handicap hebben. De onderzoekers concluderen dat het ‘zichtbaar’ ziek voelen een hindernis is voor het herstelproces. De cliënten hebben er moeite mee zichzelf te accepteren, wat hun groei kan belemmeren. Het is opmerkelijk dat alle cliënten aangeven meer vertrouwen te hebben in de assistentiehond dan in de meeste mensen.

De onderzoekers concluderen dat MissionPuppy een bijdrage levert aan het social work werkveld door een unieke manier van begeleiding te hanteren. De verschillen die MissionPuppy heeft met andere organisaties, kunnen een factor zijn in de hoge mate van bijdrage die geleverd wordt aan het herstelproces van hun cliënten. Zo staat MissionPuppy 24 uur paraat voor cliënten in tijden van crisis, wat een soort ‘vangnet’ is. Er kan geconcludeerd worden dat de bijdrage van de assistentiehond aan het herstelproces van de cliënten van MissionPuppy, bovenstaande aspecten omvat.

(*Opm. MissionPuppy: hulphonden worden tegenwoordig ook wel assistentiehonden genoemd. Zelf vinden we het woord ‘hulphond’ mooier.)

Middels deze link is het gehele onderzoek te lezen en te downloaden.

Onze partners