Werken bij

Stichting MissionPuppy Nederland is sinds 2012 een begrip. Er is heel veel gebeurd in de afgelopen jaren. Begonnen als kleine stichting, nog niet van betekenis, werd MissionPuppy al heel snel een begrip. Tal van interviews en reportages, publicaties en mooie samenwerkingen. Hadden reguliere behandelaars zich eerst nog zeer gereserveerd, en soms zelfs sceptisch opgesteld, vanaf 2013 kwamen er steeds meer mooie samenwerkingen tot stand en uiteindelijk, nog voordat er een algemeen akkoord voor assistentiehonden in Nederland was, werden onze honden zelfs mee-opgenomen, als een opname op weg naar herstel onvermijdelijk was. Wij zijn onze samenwerkingspartners hier nog altijd heel dankbaar voor. We hebben heel hard moeten werken om iets moois neer te zetten, maar dat is dan ook wel geslaagd. De zorg rond eetstoornissen in Nederland is met de komst van MissionPuppy geheel veranderd, en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Heel graag zetten we ons mooie werk voort, en daar hebben we jou bij nodig!

Doorlopende vacatures

Wij hebben in deze periode van ontwikkeling haast doorlopend werk en vacatures. Dit betreft zowel vrijwilligerswerk, interne stages, als ook betaald werk (na het volgen van een interne opleiding). Wij zijn nog geen erkend stagebedrijf, maar zijn wel als professionele partner bij diverse scholen en opleidingscentra bekend. Ons belangrijkste streven in het kader van interne stages is het bieden van werk- en leerervaringen aan onze jongeren, hen begeleiden en aanmoedigen op een vakgebied dat hen al ligt.

  • Werk- en leerervaring
    Jongeren hebben bijvoorbeeld intern meegekeken bij puppytesten, hoe gaat zo’n gedragstest eigenlijk in zijn werk? Waar houd je rekening mee om te voorkomen dat je tijdens zo’n momentopname net het verkeerde beeld krijgt, enz. Jongeren hebben ook de kans gekregen stage te lopen binnen ons fokprogramma, sommigen waren bijvoorbeeld aanwezig bij de geboorte van enkele van onze pups. Anderen keken mee met de eerste opgroei, of met de socialisatie.
  • Vrijwilligerswerk
    Naast het bieden van (jongeren-)stages en werk-/leerervaring hebben wij ook vrijwilligerswerk op allerlei vlak. Het betreft allerlei hand- en spandiensten (het opzetten van een veilig hekwerk, het bouwen van een puppyren, het ontwerpen en maken van speel-/ en leermateriaal voor onze pups en jonge honden, technisch werk, hulp bij evenementen), maar ook foto- en filmmateriaal en de montage daarvan tot instructie- of promotiefilmpjes, medewerkers social media, ‘puppy walkers’, gastgezinnen, ambassadeurs, enz.
  • Betaald werk
    Wij werken op dit moment niet met vaste contracten, maar met enthousiaste mensen die binnen de kaders van onze missie en visie trajecten voor ons willen begeleiden. Wij werken met mensen die allereerst werken vanuit hun hart, en daarnaast professioneel zijn onderlegd in zowel het humane aspect (wij werken bijvoorbeeld met coaches, counselors en psychologen), als ook in het kynologische aspect (kynologisch gedragsspecialist, trainer etc.) En, heel belangrijk omdat MissionPuppy zich hierin differentieert van elke andere organisatie: MissionPuppy werkt vanuit ervaringsdeskundigheid. Onze medewerkers zijn ervaringsdeskundig, en veel van hen zijn ervaringsprofessional. Om voor MissionPuppy te kunnen werken volg je eerst een interne opleiding, cursus of training, afhankelijk van je achtergrond.

Nieuwe vacatures

Wij hebben op dit moment een aantal nieuwe of ‘urgente’ vacatures.

Van onze doorlopende vacatures zijn op dit moment urgent:

– Fotograaf (fotografie, film, en montage van beelden tot instructie- of promotiemateriaal) (vrijwillig, op oproep);
– ‘Puppy walkers’ (Nederland, Zeeland, omg. Domburg – Zoutelande) (vrijwillig, minimaal eens per week);
– Hulp geboorte, opgroei pups en eerste socialisatie (Nederland: Zeeland, omg. Domburg – Zoutelande) (vrijwillig, werk-/leerervaring, nader te bepalen);
– Hulp verzorging honden (Nederland, Zeeland, omg. Domburg – Zoutelande) (vrijwillig, werk- /leerervaring, nader te bepalen).

Nieuw: Pilot 2019 / 2020 (vol = vol!)

Naast onze gewone vacatures hebben wij groot nieuws te melden! MissionPuppy gaat starten met een PILOT voor mensen die een eetstoornis of ernstig trauma hebben overwonnen, bij voorkeur al enige jaren stabiel functioneren, en nu graag als ervaringsdeskundige of ervaringsprofessional voor MissionPuppy aan de slag willen.

Dit ‘voor MissionPuppy aan de slag gaan’ kan op diverse wijzen. Onder meer door het werken met je eigen hond (indien geschikt) in je eigen thuisomgeving. Wij bieden je een passende, complete opleiding aan en kunnen eventueel ook je hond testen op geschiktheid, waarbij we uitgaan van jullie onderlinge band en samenwerking, jouw kennis over honden en jouw begeleiding aan je hond, als ook de stabiliteit van je hond en zijn interesses.

Coach en therapiehond; een prachtig team

Tijdens deze opleiding, waarbij jij binnen ons programma wordt opgeleid tot coach, en, optioneel, je hond tot therapiehond, leer je je eigen ervaringen op een professionele wijze in te zetten, ook leer je meer verdieping te geven aan de band met je eigen hond, en je hond op een andere wijze in te zetten. Je leert wat termen als ‘spiegelen’ in de praktijk betekenen, je werkt aan je professionele netwerk en eigen ontwikkeling, en je leert meer over je potentiële doelgroep. Je bent bij voorkeur HBO geschoold.

Jouw stabiele factor
Omdat voor een therapiehond net andere karaktereigenschappen vereist zijn dan voor het werk van een hulphond / assistentiehond, en omdat wij uitgaan van gezonde mensen die een gezonde binding met hun hond hebben, werken wij binnen deze tak van sport met een andere, bredere groep honden. Van alle honden, ongeacht het ras, verlangen wij een sensitief, maar open, sociaal en nieuwsgierig karakter, vriendelijkheid, stabiliteit en betrouwbaarheid, een goede band met de eigenaar en een rustige, vriendelijke benadering naar mensen in het algemeen. Wij werken voor deze nieuwe opleiding bij voorkeur met Schotse Herders (Collies), Australian Shepherds (Aussies), Oud Duitse Herders, Zwitserse Witte Herders en Golden Retrievers, en last but not least Shetland Sheepdogs (Shelties). Ook wanneer je nog geen hond hebt, of denkt dat jouw hond niet geschikt is, kun je aan deze opleiding deelnemen. We kunnen je eventueel zelfs gaandeweg in je traject matchen aan jouw eventueel toekomstige werk- en levensmaatje, mocht je dat willen. (We verwachten pups uit een combinatie waarvan meerdere generaties honden als therapiehond zijn ingezet in binnen- en buitenland.)

Anjana Gort; het brein en de positieve kracht achter MissionPuppy
De opleiding zal grotendeels worden gegeven door Anjana Gort zelf, sinds 7 jaar oprichter van Stichting MissionPuppy Nederland. Anjana startte MissionPuppy vanuit eigen ervaring met haar hond Luca. Inmiddels werkt zij al tien jaar zelfstandig met honden, waarvan de laatste zeven jaar voornamelijk met Shelties. Op dit moment heeft Anjana een roedel van negen Shelties variërend in leeftijd van pup tot en met 10 jaar oud (Luca). Met haar kennel “Born To Twinkle” heeft Anjana in en zelfs buiten Europa bekendheid gekregen. Haar pups zijn zeer geliefd bij hun eigenaren en worden voor tal van doeleinden ingezet, waaronder vooral als hulp- en therapiehond, al dan niet binnen MissionPuppy. Er zullen ook enkele gastsprekers of gastdocenten aan de opleiding deelnemen. De opleiding zal plaatsvinden in de provincie Zeeland, we zijn op dit moment (mei 2019) nog in overleg over de locatie. Data worden eveneens later bekend gemaakt, maar verwachting is dat de opleiding na de zomer zal starten.

Informatie en aanmelden
Kosten van de opleiding hangen onder meer af van het aantal deelnemers, waarbij we met een niet te grote groep willen starten. Bij succes volgt later een tweede groep. Meer informatie volgt z.s.m. Voorlopig volstaat: vol = vol, aanmelden / meer informatie opvragen kan via email: info@missionpuppy.nl o.v.v. “PILOT 2019 / 2020”. Belangrijk is wel dat deelnemers zich kunnen vinden in onze Missie, Visie en werkwijze.

Ter achtergrond:
Helaas is Anjana (net 31) behoorlijk ziek, en haar toekomst is erg onzeker. Om deze reden heeft Anjana, die veel kennis en ervaring heeft op dit specialistische vakgebied, sterk de wens om haar ervaring door te geven zodat het werk van MissionPuppy voortgezet kan worden en blijvend uitgedragen wordt. Zij richt zich hierbij, zoals steeds het karakter van MissionPuppy is geweest, specifiek op mensen die, net als zijzelf, ooit zelf meemaakten, en nu met hun ervaringen op professionele wijze aan de slag willen. Doel is daarbij doorgemaakte ervaringen ten goede te gebruiken, en een rolmodel, ‘wegwijzer’ en steunpilaar te worden voor diegenen die nog middenin het proces staan. Juist deze focus op eigen doorgemaakte ervaringen*, eigen ontwikkeling en daarnaast de samenwerking met de hond en het als team toegroeien naar professionaliteit maken het karakter van deze opleiding uniek.

Goed om te weten: Anjana heeft de hoop uitgesproken voor MissionPuppy actief te kunnen blijven, maar het doorgeven van haar ervaring lijkt op dit moment hoe dan ook een mooie stap. Zij heeft zelf zeer sterk dit verlangen.


* Eigen doorgemaakte ervaringen kunnen hierbij ook de ervaringen van bijvoorbeeld een moeder van een dochter met een eetstoornis zijn. Bij voorkeur is de dochter inmiddels wel aan de beterende hand, omdat het anders een erg pittig traject zal zijn.

Onze missie