Sinds 2011, nadat Anjana de MissionPuppy methode (toen nog Luca methode) ontwikkeld en gepubliceerd had, is er contact met drs. Peggy Claude-Pierre. Peggy was vanaf het begin buitengewoon geïnteresseerd in Anjana’s werk, dat later via MissionPuppy verdere voortgang kreeg. In 2012 ontmoetten de twee elkaar voor het eerst in het Portugese Faro, waar een uitgebreide uitwisseling plaats vindt. Het contact blijft vanaf dat moment voortbestaan en regelmatig is er overleg of interventie via verschillende communicatiewegen.

In 2016 uit Peggy zich openbaar zeer positief over MissionPuppy in niet mis te vatten bewoordingen: “Wat MissionPuppy doet is fenomenaal!” Claude-Pierre, psychologe, spreker en schrijver, en al 30 jaar specialist op het gebied van de behandeling van ernstige anorexia wereldwijd, is werkelijk onder de indruk.

Sinds 2018 werkt MissionPuppy officieel samen met drs. Peggy Claude-Pierre, van origine Canadese. Claude-Pierre is befaamd psychologe en bekend van onder meer haar boek ‘The Secret Language of Eating Disorders’ (een internationale bestseller op het gebied van eetstoornissen, vertaald in 24 talen en gepubliceerd in 30 landen wereldwijd.) Claude-Pierre was te gast bij onder meer dr. Phil en Oprah.

Voor verdere  informatie verwijzen wij naar de pagina ‘Onze partners‘.

Onze partners