Al ruim acht jaar een begrip

MissionPuppy Nederland werd officieel een stichting in 2012. We bestaan inmiddels acht jaar. Acht jaar waarin ongelooflijk veel gebeurd is. Mooie dingen, maar ook moeilijke of verdrietige dingen.

Bewezen effectief

In 2016 en 2017 vond er een onafhankelijk onderzoek plaats naar de effectiviteit van onze hulphonden (wettelijk ook wel “assistentiehonden” genoemd). Uit dit onderzoek kwam naar voren dat onze hulphonden op verschillende wijzen bijdragen aan herstel en genezing. Zo concludeerden de onderzoekers onder meer dat:

  1. er op alle drie de onderzochte gebieden – fysieke gesteldheid, mentale gesteldheid en het vervullen van maatschappelijke rollen – een duidelijke bijdrage van de hond zichtbaar is.
  2. dat de hond structuur biedt en jongeren die herstellende waren van onder meer depressieve klachten, ernstig trauma en / of een ernstige eetstoornis motiveerde tot gezond en leeftijdsadequaat gedrag.
  3. dat de hond ervoor zorgde dat de jongeren minder afhankelijk waren van andere mensen en van hun sociale netwerk
  4. angst en paniekgevoelens duidelijk meetbaar afnamen sinds de komst van de hond.

Eén van de mooiste conclusies uit dit onderzoek was dat de functionele interventies die de hond uitvoert er volgens de onderzoekers de oorzaak van zijn dat er een daling is in het aantal crisismomenten onder onze jongeren. Eén van deze functionele interventies is bv. het signaleringswerk van de hond. We citeren hieronder een stukje uit de conclusie van het onderzoek “Samen op weg naar herstel”, een onderzoek van Janssen, de Jong en Knol, 2017:

“De onderzoekers concluderen dat MissionPuppy een bijdrage levert aan het social work werkveld door een unieke manier van begeleiding te hanteren. De verschillen die MissionPuppy heeft met andere organisaties, kunnen een factor zijn in de hoge mate van bijdrage die geleverd wordt aan het herstelproces van hun cliënten. Zo staat MissionPuppy 24 uur paraat voor cliënten in tijden van crisis, wat een soort ‘vangnet’ is. Er kan geconcludeerd worden dat de bijdrage van de assistentiehond aan het herstelproces van de cliënten van MissionPuppy, bovenstaande aspecten omvat.”

‘MissionPuppy methode’

De hierboven beschreven methode is de methode zoals die in 2009 en 2010 door Anjana is ontwikkeld, en in 2010 voor het eerst door haar is gepubliceerd. De methode werd oorspronkelijk gepubliceerd onder de naam ‘Luca methode’. Kenmerkend voor deze methode is, we citeren uit het onderzoek Samen Sterk op Weg naar Herstel:

“Stichting MissionPuppy Nederland, hierna te noemen MissionPuppy, coacht kinderen, jongeren en volwassenen met complexe psychische problematiek in het zelfstandig opleiden van hun eigen assistentiehond. Dit wordt teamtraining genoemd. MissionPuppy biedt hiernaast zorgondersteuning op maat. Deze bestaat uit zorg aan huis en een online bereikbaarheid van 24 uur per dag.
MissionPuppy staat voor meer dan assistentiehonden opleiden alleen. Zij coachen en begeleiden ook, zorgen elke dag voor chatbereikbaarheid op een vast tijdstip en streven daarnaast naar bereikbaarheid buiten officiële werktijden om, waar het urgente zaken betreft.
Het gaat om vijf professionals (coaches) die deze zorg verlenen. Vier van deze coaches zijn naast ervaringsprofessional en/of opgeleid in de social work branche ook kynologisch onderlegd. Anjana Gort, oprichtster van MissionPuppy, geeft zelf ook trainingen aan cliënten van het traject (Gort, 2017).”

Benieuwd naar de historie van onze stichting? Lees verder over onze geschiedenis:

“Ik ben heel blij dat ik MisionPuppy heb leren kennen. Ook nu mijn hond officieel gecertificeerd is, staat het team dag en nacht voor me klaar. Ze coachen me met hondenvragen, maar ook met de achterliggende problematiek.”

Monica, 31 jaar, 2020 

Geschiedenis