Gisteren (20 augustus) hadden we teamoverleg bij MissionPuppy. We hebben eigenlijk (vrijwel) dagelijks contact over onze trajecten, 1:1 vaak telefonisch, en anders via Skype. Gisteren waren we in de positie om samen te komen voor een teamoverleg. Dit soort overleggen zijn heel waardevol, omdat we vanuit verschillende invalshoeken, oogpunten, visies en ideeën en soms ook vanuit verschillende disciplines onze gedachten kunnen laten gaan over bepaalde zaken, daarbij elkaar aanvullend.

Eén van de hoofdthema’s gisteren was het onderwerp ‘cliëntgericht denken’, meer bekend onder de term ‘client centered thinking’. Bij client centered thinking gaat het erom uit te gaan van de eigen kracht die jongeren in zich hebben, iets waar we bij MissionPuppy heel erg in geloven. Die kracht die zit er, alleen hij moet er ook uit komen. Taak van onze coaches is vooral goed kunnen luisteren. De jongeren serieus nemen en kunnen volgen in wat zij zelf aangeven. Of, als dit nog lastig is, kinderen en jongeren zelf tot inzichten en keuzes laten komen door hen gerichte vragen te stellen, die niet door de coach mogen worden ingevuld. Uit de mate waarin veel van onze jongeren zeer beïnvloedbaar zijn blijkt wel hoe zorgvuldig we hiermee moeten omgaan. Zij ontwikkelen zich tenslotte nog. Vaak is er sprake van ‘opkijken naar’, vooral als zij zichzelf heel onzeker voelen. Sommige jongeren zijn sterren in kopieergedrag, maar het is heel belangrijk dat het eigen zelf zich kan ontwikkelen, dit is ook een essentiële voorwaarde voor het kunnen overwinnen van anorexia. Het eigen zelf moet sterk genoeg worden. Wanneer we dat kunnen bereiken met elkaar, waarbij we de rol van de hond niet dienen te onderschatten, is het mogelijk problemen als anorexia, maar ook bijvoorbeeld angststoornissen, volledig te boven te komen.

De methodiek naar kinderen en jongeren met PTSS of Autisme is net anders dan die naar jongeren met anorexia, maar heeft grote raakvlakken. Regelmatig is er ook sprake van comorbiditeit, waarbij anorexia (of een andere uitingsvorm) samengaat met ptss of autisme.

Wie meer wil weten over onze methode verwijzen wij graag nog eens naar het onderzoek ‘Samen Sterk op Weg naar Herstel’, een onderzoek van Janssen, de Jong en Knol (2017). Zij deden onderzoek naar de methode zoals die ontwikkeld is door en binnen MissionPuppy, en waarvan Anjana Gort grondlegger is.

(Meer informatie: “Samen Sterk op Weg naar Herstel”)

Intussen blijven wij als team met elkaar in gesprek over hoe dat in de praktijk nu eigenlijk werkt, het ‘volgen’ van je cliënt. Want wat doe je als je ziet dat een jongere ongezonde keuzes voor zichzelf maakt? Wat kun je wel en wat kun je niet? Moet je elk gedrag van de hond verklaren naar je cliënt, of is het zinvol misschien eens te luisteren naar wat die jongen of dat meisje daar zelf over te zeggen heeft?

Verder kijken dan het probleem, en de kracht van de jeugd, van het individu, centraal stellen. Dat is waar we bij MissionPuppy naar streven.

Beautiful contact between a girl and her sheltie puppy at MissionPuppy